Sykdom, fravær og avbrutt eksamen

Hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

​​​​​​​​​​Hva er gyldig fravær?

Det er ikke adgang til å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Dette er regulert av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-5 pkt 4.

I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Eksempler på gyldig fravær kan være:

   • at du eller dine barn er syke
   • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
   • begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
   • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
   • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Frist for å melde fravær

Frist for å melde fravær er innen 1 uke etter eksamensdato/frist for innlevering av eksamen. Om fristen ikke overholdes vil det bli registrert som et tellende eksamensforsøk, og du har ikke rett på ny/utsatt eksamen.

Krav til dokumentasjon

Normalt kreves legeerklæring eller uttalelse fra annen sakkyndig.

Endringer våren 2021: 
Vi vil godta egenmelding ved fravær fra eksamen våren 2021.  Dersom du leverer egenmelding vil du få registrert gyldig fravær.

I slike tilfeller skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre en egenmelding levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

Du får gå opp til ny eksamen også om du ikke leverer egenmelding, men da bruker du opp et eksamensforsøk.

Slik melder du fravær

>> Egenmeldingsskjema - gyldig fravær fra eksamen
Du må levere egenmeldingen senest en uke etter at eksamen ble avviklet.​​​​

Avbrutt eksamen?

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre dokumentasjon på gyldig fravær levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake og vil telle som et eksamensforsøk.

Ny og utsatt eksamen

Tilgang til ny og utsatt eksamen reguleres normalt av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-3.

Endringer vår 2021: 
​Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i høstsemesteret 2020, kan melde seg opp til ny eksamen.  Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i vårsemesteret 2021, kan gis adgang til ny eksamen. Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 31. desember 2021.​

Dette gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål