Ta eksamen på nytt

I de fleste tilfellene kan du ta eksamen på nytt. Sjekk reglene for hva som gjelder for deg.

​​​​​​​​​​​​​Hvem kan ta eksamen på nytt


Endringer i hvem som kan ta ny eksamen (konte) jf. midlertidig forskrift: 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Endringene​​ er beskrevet i midlertidig forskrift - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien​. Denne er gyldig til ​31. desember​ 2021.

§7. Ny eksamen
(1) Alle studenter som var kvalifisert for en eksamen i vårsemesteret 2021​, kan gis adgang til ny eksamen. Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 31. desember 2021
.

(2) Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i høstsemesteret 2021, kan gis adgang til ny eksamen. Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Dette gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.

Som hovedregel avvikles ny eksamen (konteeksamen) i påfølgende semester.
Det kan være noen unntak. Dato for ny eksamen kunngjøres i Studentweb i løpet av september, eller senest to uker før eksamensdato.​

Normalt: 

Tilgang til ny og utsatt eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-3.

​Kan delta på ny eksamen (konte)


      1. Kandidater som fikk strykkarakter (F/ikke bestått) ved siste ordinære eksamensavvikling
      2. Kandidater med godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling
      3. Kandidater som avbrøt ordinær eksamen, ikke møtte/ikke leverte til ordinær eksamen, eller ønsker å gjenta bestått ordinær eksamen vil ha adgang til påfølgende ny eksamen dersom dette arrangeres

​Ny eksamen arrangeres i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.​ Ved ny og utsatt eksamen gjelder samme pensumlitteratur og vurderingsform som ved siste ordinære eksamen.​​​

Antall eksamensforsøk

>> Les mer om antall eksamensforsøk i forskriftens §7-5.

Studenten kan fremstille seg til samme eksamen opp til tre ganger. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk.

Fjerde forsøk: Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke om et fjerde forsøk. Merk at enkelte emner kan avvike i forhold til antall forsøk. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen. For eksempel har studentene som deltar i praksisemner to forsøk. 
>> Søknadsskjema for fjerde eksamensforsøk

​​​Femte forsøk: Seksjon for eksamen og vitnemål kan etter søknad på e-post til postmottak@nord.no  innvilge et femte forsøk. Femte forsøk kan kun innvilges dersom kandidaten ved å bestå eksamen i emnet vil fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet. 

Det er særskilte bestemmelser for antall forsøk på kandidat-, bachelor-, masteroppgave og mappeeksamen jf. §7-8 i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Kunngjøring av datoer for ny eksamen

Dato for ny eksamen publiseres senest 14 dager før eksamen i Studentweb.

Oppmelding til ny eksamen

Studenten melder seg til ny eksamen i Studentweb etter at semesteravgift er betalt og innen frist for oppmelding. Merk at det kan ta 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer.​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no