Ta eksamen på nytt

I de fleste tilfellene kan du ta eksamen på nytt. Sjekk reglene for hva som gjelder for deg.

​​​​​​Hvem kan ta eksamen på nytt

Kan delta på ny eksamen (konte)

    1. Studenter som fikk strykkarakter (F/ikke bestått) ved siste ordinære eksamensavvikling
    2. Studenter med godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling
    3. Studenter som avbrøt ordinær eksamen ved å signere skjema "Avbrutt eksamen" får tilgang til ny eksamen dersom den blir arrangert på bakgrunn av punkt 1 eller 2

Kan delta på neste ordinære eksamensavvikling

    1. Studenter som ønsker å forbedre karakteren
    2. Studenter som ikke møtte til eksamen

Antall eksamensforsøk

Studenten kan normalt fremstille seg til samme eksamen opp til tre ganger. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk. Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke institusjonen om et fjerde forsøk. Merk at enkelte emner kan avvike i forhold til antall forsøk. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen. For eksempel har studentene som deltar i praksisemner to forsøk. Se søknadsskjema for fjerde eksamensforsøk

Det er særskilte bestemmelser for antall forsøk på kandidat-, bachelor-, masteroppgave og mappeeksamen jfr §7-8 i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Kunngjøring av datoer for ny eksamen

Dato for ny eksamen publiseres senest 14 dager før eksamen i Studentweb.

Oppmelding til ny eksamen

Studenten melder seg til ny eksamen i Studentweb etter at semesteravgift er betalt og innen frist for oppmelding. Merk at det kan ta 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer

Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål

Mer om eksamen