Sikkerhet

Antivirus, brukerkonto, pin-kode, Feide-innsyn. Hva skjer når du slutter som student

​​​Antivirus

Det er ditt personlige ansvar som bruker av Nord universitet sitt nett å holde maskinen virusfri. Ønsker du tips eller råd omkring antivirusprogram, send en epost til ithelpdesk@nord.no.

Aktivere brukerkonto

Før du kan ta i bruk IT-systemene ved Nord universitet, må du aktivere din studentkonto (brukerkonto). For å få aktivert studentkontoen må du oppgi fødselsnummer (11 siffer) og studentnummer. Studentnummeret har du fått på SMS, faktura for semesteravgift eller opplyst på annet vis. Hvis du ikke har fått studentnummer, ta kontakt med Servicetorget. Det tar opptil to timer fra kontoen er aktivert første gang, til den er tilgjengelig for pålogging på datasaler, trådløsnett og tjenestene Fronter, StudentWeb og Office365.

Benytt pc/mac og gå til Selvbetjeningsportal for studenter, velg Aktivere brukerkonto. OBS! Du får ikke gjennomført aktiveringen med mobil/nettbrett.

Sperret konto

Kontoen blir sperret hvis du skriver feil passord flere ganger, eller hvis passordet er utløpt. Hvis din konto har blitt sperret, så skal du benytte Selvbetjeningsportal for studenter, velg Glemt passord.

Endre PIN-kode

Du kan endre din kode for adgangskontrollen på Selvbetjeningsportal for studenter, velg Endre PIN-kode. Det kan ta noen timer før endringen er virksom.

Endre passord

Du oppfordres til å endre passord ofte. Gjør det gjerne i god tid før du får varsel på e-post. Da kan du gjøre det når det passer best for deg.

Feide

Tjenesten innsyn.feide.no er for deg som bruker Feide-innlogging.

Her kan du se hvilke personopplysninger din vertsorganisasjon har lagret om deg, hvilke Feide-tjenester du har tilgang til, samt hvilke av disse tjenestene du har gitt samtykke til at skal motta dine personopplysninger.

Retningslinjer for bruk av IKT-utstyr

Datautstyr som stilles til rådighet for studenten skal i begrenset grad benyttes til privat bruk og private data som lagres på maskinen er ikke universitetets sitt ansvar.

Datautstyr og ressurser må ikke benyttes kommersielt, eller til aktiviteter uten tilknytning til den virksomhet som foregår ved universitetet.

Muligheten for felles bruk av utstyr og informasjon medfører ansvar for å bruke systemene lovlig og alltid handle ansvarlig. Det forventes at studenter ved universitetet respekterer andres rettigheter, og benytter datautstyret med omtanke.

Tofaktor-autentisering O365 for studenter

Informasjonssikkerhet er viktig for Nord universitet. For å sikre din brukeridentitet og dine data som er lagret på epost og i OneDrive ønsker vi å beskytte disse ut fra eksisterende sikkerhetstrusler. 

​Hva skjer når du slutter som student

Din konto og tilganger ved Nord universitet stenges den dagen ditt studentforhold avsluttes.

Filer på hjemmeområdet og OneDrive: Hvis du har filer du vil ta vare på lagret på hjemmeområdet etter at du er ferdig som student ved Nord universitet, må du sørge for å kopiere filene over til minnepenn eller lignende før du avslutter studentforholdet.

Det samme gjelder om du har lagret filer i OneDrive-skyen.

E-postadresse: E-postadressen din avsluttes også. Hvis du har brukt denne adressen aktivt, anbefaler vi at du gir beskjed til dine kontakter om at de snart når deg på ny e-postadresse.

Trådløsnett, Fronter og utskrift: I tillegg til nevnte tilganger vil du også miste tilgang til universitetets trådløsnett, Fronter og utskrift.

Veiledninger

Noen veiledninger om skjermlås, sporing og sletting av telefoner og nettbrett finnes på veiledninger om sikkerhet.​