Spørreverktøy - Nettskjema

Verktøy for spørreundersøkelse på nett.

​​​​Nettskjema er Nord universitets foretrukne spørreverktøy til forskning og administrativ bruk og systemet er spesielt godt tilpasset undersøkelser med sensitive personopplysninger.

I Nettskjema kan du blant annet:

    • Lage spørreskjema og påmeldinger
    • Invitere personer til å svare
    • Se svar som har kommet inn
    • Eksportere svar til regneark

Nord universitet har tilgang til apper for sikker håndtering av lydopptak og bilder.

Sikker tjeneste

Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo og brukes av mange i vår sektor. Nettskjema er en sikker løsning for gjennomføring av spørreundersøkelser og datainnsamling. Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Regionale etiske komiteer for helseforskning (REK) anerkjenner Nettskjema som en sikker tjeneste, og er den eneste hvor NSD ikke krever meldeplikt for anonyme undersøkelser.

Totalpakke

Via nettskjema har Nord universitet har tilgang til:

Hjelp og veiledning


Universitetet i Oslo (UiO) har ansvar for opplæring, teknisk bistand og hjelp til å lage spørreskjema