Ofte stilte spørsmål


​​Bolig og velferd

Hva er studentsamskipnaden?

Studentsamskipnaden skal ta seg av studentenes velferdsbehov på studiestedet. De legger til rette for studentboliger, kantine, treningssentre, helsetjenester, barnehager, utstyr til aktiviteter og mye mer. 

Se mer på hjemmesiden til vår studentsamskipnad, Studentinord.

Hvordan søker jeg bolig?

Det kan være lurt å søke bolig hos Studentinord så tidlig som mulig og gjerne FØR du har fått bekreftet studieplass. Du er ikke bundet av dette boligtilbudet selv om du ikke får studieplass

Se også "Ofte stilte spørsmål vedr. bolig" hos Studentinord

Eksamen

Hva gjør jeg hvis jeg er syk og ikke kan møte på eksamen?

Dersom du er for syk til å gjennomføre en eksamen, må legeerklæring (ikke sykemelding), sendes til servicetorget@nord.no innen sju dager fra eksamensdagen. Merk e-posten med studentnummer, studiested og hvilken eksamen det er snakk om.

Hva må jeg gjøre dersom jeg tidligere har vært syk eller har strøket på eksamen og skal ta eksamen på nytt?

Da må du melde deg manuelt opp til eksamen i Studentweb, under «Aktive emner», innen frist gitt i studiekalenderen.

Hva må jeg ha med meg på eksamen?

Legitimasjon som for eksempel bankkort, førerkort eller studentbevis (studentbevisapp er ikke godkjent som legitimasjon på eksamen) og skrivesaker. Det er også lurt å ta med en god matpakke og noe å drikke.

NB! Mobiltelefon og smartklokker er ikke tillatt!

Hvilke hjelpemidler kan jeg ta med på eksamen?

Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen og skal fremgå av eksamensoppgaven. Det kan variere fra emne til emne hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Husk derfor å sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen.


Hvor finner jeg tid og sted for skriftlig skoleeksamen?

Gå til Studentweb og «Aktive emner». Trykk på emnet du skal ha eksamen i og deretter på «Vurdering».

Hvordan vet jeg at jeg er oppmeldt til eksamen?

Når du har fullført semesterregistreringen i Studentweb innen frist gitt i studiekalenderen, skal du bli oppmeldt til alle ordinære eksamener som ligger i din utdanningsplan det aktuelle semesteret. Sjekk likevel i Studentweb, under «Aktive emner», at dette faktisk stemmer. Du er selv ansvarlig for å være både undervisnings- og vurderingsmeldt (meldt til eksamen). 

Jeg er meldt opp til en eksamen jeg likevel ikke ønsker å ta, hva gjør jeg da?

Du kan trekke deg fra vurderingen i Studentweb, under «Aktive emner», inntil 14 dager før eksamensdagen. Dersom du gjør dette, benytter du deg ikke av et eksamensforsøk. Oppmelding til denne eksamenen et annet semester må da gjøres manuelt innen frist gitt i studiekalenderen, på samme måte som ved oppmelding til konteksamen.

Forelesninger, samlinger og timeplan

Hvor finner jeg informasjon om samlinger?

Du finner i all hovedsak informasjon om samlingsdatoer under studieplan på ditt studieprogram.
Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter der, kan det være lurt å sjekke enten:

 1. Samlesiden for samlingsplaner
 2. Informasjon under studieprogrammet som ligger på siden til ditt studieprogram
 3. Informasjon som ligger i Canvas (det får du tilgang på når du er registrert som student hos oss)

Hvor finner jeg timeplanen min?

Du finner timeplanen dine i TimeEdit. Her kan du søke opp timeplan for emner, kull og ansatte.

Etter du har godkjent utdanningsplanen din i Studentweb, og logger på studenttimeplanen vil du få opp din individuelle timeplan neste virkedag.

Enkelte kull (klasser) og emner (aktiviteter) er fordelt på mindre grupper, da kan du søke på klasse eller aktivitet.

Du kan søke opp en timeplan som inneholder alle dine undervisningstimer. Du kan søke på person (student/lærer), undervisning (kull/emne/aktivitet), rom eller en kombinasjon av disse.

Hvordan kan jeg reservere grupperom?

Som student kan du reservere grupperom i romreservasjonen til TimeEdit.

Hvordan legger jeg til timeplanen i min egen kalender?

Hvordan abonnere på timeplanen til egen kalender:

1.2.

 

3.


Lim inn lenken i din kalendertype. 

Hvordan søker jeg i timeplanen?

Hvordan søke i timeplan:


Du kan søke på ulike objekter, f.eks Klasse, og velge ditt kull. Klikker du på kullet, flyttes det over til

«Mine valg» og du kan velge:


Du kan velge mellom to timeplanvisninger:

Radtimeplan:Grafisk timeplan:


IT-Hjelp og utskrift

Hvordan bytter jeg passord?

Endring av passord og brukerprofil kan du gjøre i selvbetjeningsportalen.

Se IT-hjelp sine sider for mer informasjon om passord.

Hvordan kan jeg bruke skriverne på studiestedet?

Se informasjon om hvordan du fyller på kontoen din, og hvordan bruke utskrift her.

Hvordan kobler jeg meg til wi-fi?

Studenter og ansatte benytter trådløsnettet 'Eduroam'.
Du må aktivere brukerkontoen din for å få tilgang til gratis wi-fi på campus. Gå til "selvbetjeningsportal" > velg "aktivere brukerkonto" og følg videre instrukser i portalen. 
Etter at du har aktivert brukerkontoen vil du ha tilgang til Eduroam.
Brukernavn er din studentepost: studentnummer@student.nord.no
Passord er det du oppga under aktivering av brukerkontoen.
Se IT-hjelp sine sider for mer informasjon om wi-fi.

Hvordan laster jeg ned Office 365?

Studenter ved Nord universitet har tilgang til nett-tjenesten Office 365 på universitetets PC-er, din egen PC, Mac, nettbrett, smarttelefon, eller som Office Online – direkte i nettleseren. I tjenesten inngår Outlook (e-post, kalender og kontakter), Office Online (Word, Excel, PowerPoint, Lync/Skype for Business mm) og  OneDrive med 1 TB lagringsplass. Dokumenter du oppretter kan lagres direkte i «skyen» (OneDrive), og enkelt deles med medstudenter.

Last ned Office 365 her

Ved spørsmål om Brukernavn eller Bruker-ID under installasjon skal du benytte: 
• studentnummer@student.nord.no

Se installasjonsveiledning.


Kildehenvisning: APA

Hva er forskjellen på direkte og indirekte sitat?

Indirekte sitat / Referat/ Parafrase 
I teksten gjengir du innholdet i kilden med egne ord, dvs. omformulerer den opprinnelige teksten. Dette kalles indirekte sitat eller referat. Vær oppmerksom på at du ikke fordreier meningsinnholdet når du skriver om. Ved indirekte sitat må forfatters etternavn og årstall oppgis. Det er litt ulik praksis når det gjelder sidetall. Du bør oppgi sidetall hvis ikke annet er spesifisert eller faglærer har andre ønsker.
(Dalland, 2013, s. 39) eller (Dalland, 2013)

Sitat
I løpende tekst kan du gjengi kilden din ordrett, dvs. bruke ren avskrift. Dette kalles direkte sitat. Ved direkte sitat skal både forfatter, årstall og side teksten er hentet fra oppgis:
(Erikson, 2010, s. 76)

Mindre enn 40 ord
Skal skrives som del av den løpende tekst i doble anførselstegn, med referansen i parentes: "Når vi siterer en tekst og ikke bare refererer, må vi i henhold til APA-systemet alltid angi hvilken side sitatet står på" (Erikson, 2010, s. 76).

Over 40 ord
Settes opp som et eget avsnitt uten anførselstegn. Avsnittet skal ha bredere venstremarg:

Ved å bruke barnehagebarnas begrep om å jukse og "på lat" får forfatterne fram hva de legger i nærvær:

Vær til stede - du kan ikke jukse med nærværet. Å jukse med nærværet blir kun å være nær på "lat", og vi som jobber i barnehagen, vet at "på lat" er et sted som finnes bare i fantasien. (...) dine ansatte vil gjennomskue deg øyeblikkelig. (Nakling & Vavik, 2010, s. 83)

Hvis deler av et sitat utelates, skriv (...) inn i sitatet der tekst er utelatt.

Tips i EndNote:

Sette inn sidetall: I Word plasser pekeren din i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn sidetall i feltet «Pages».

Hva gjør jeg når jeg ikke finner en forfatter?

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter regnes organisasjonen som forfatter. Dette er vanlig ved nettsider og rapporter. 
(Statistisk Sentralbyrå, u.å.)


Hvis organisasjonen har et langt navn, og du vet at du kommer til å henvise til kilden mange ganger, kan du bruke en kortform. Første gangen du henviser til organisasjonen i teksten fører du opp kortformen i skarpe klammer, etter navnet, slik:

(Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], 2000).
De neste gangene bruker du bare kortformen, slik: (NOAS, 2000). Kortformen bør være en innarbeidet forkortelse som er kjent for leserne. I litteraturlisten må organisasjonsnavn være skrevet fullt ut.

Tips i EndNote:
Skriv inn organisasjonsnavn i feltet «Author». Husk å ha komma etter organisasjonsnavn hvis det består av flere ord – eks.: Statistisk Sentralbyrå,
Organisasjonsnavn forkortelse: I Word plasser pekeren i parentesen med henvisning du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Velg «Exclude author» under «Formatting» og skriv «Organisasjonsnavn [Forkortelse], » i feltet «Prefix» - eks. «Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], ». Husk å ha ett mellomrom rett etter kommaet.

Hva gjør jeg når jeg ikke finner årstall, utgiversted eller sidetall?

Årstall mangler
I en kilde der årstall ikke er angitt, brukes «u.å.» i parentesen:
(Utdanningsdirektoratet, u.å.)

Utgiversted mangler
I en kilde der utgiversted ikke er angitt, brukes forkortelsen u.s. i litteraturlista.
Arnesen, I. (2018). Den lille boka. u.s.: Forlaget.


Sidetall mangler
Hvis det mangler sidetall kan du føre opp avsnitt, kapittel eller paragraf. Avsnitt, kapittel eller paragraf settes da sist i parentesen, etter et evt. årstall:
(St.meld. nr. 12, 2002-2003, kap. 4.3.1)
(Personopplysningsloven, § 18)

Tips i EndNote:
År mangler: Skriv «u.å.» i feltet «Year»
Sidetall mangler: I Word plasser pekeren i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn avsnitt, kapittel eller paragraf i feltet «Pages».

Hvilket årstall skal jeg velge?

Bøker
Det er den utgaven eller oversettelsen du har brukt, du skal vise til. Opplysninger om utgave står på de fremste sidene i boka. Om du er usikker kan du også søke opp boka i Oria og velge "Detaljer". Årstall for opplag skal ikke oppgis.

Nettsider
Når du skal finne årstall og dato se etter når siden sist ble oppdatert.

Hvordan henviser jeg til flere kilder i samme parentes?

Det skal være semikolon ; mellom kildene når du har flere kilder i en parentes:
(Fuentes, 2011; Morrison, 2012)

Tips i EndNote: 
Sett pekeren i parentesen med henvisning du ønsker å føye en kilde til og sett inn en eller flere referanser fra EndNote.

Hvordan henviser jeg til kilder av ulike forfattere med samme etternavn?

Når du henviser til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i den løpende tekst, skal du ta med initialer.
(A. A. Forfatteretternavn, årstall)
J. P. Olsen (2014) er uenig med A. L. Olsen (2013) ...

Hvordan skiller jeg mellom ulike kilder skrevet av samme forfatter utgitt samme år?

(Forfatter, Årstall+bokstav)
(Madsen, 2006a)
(Madsen, 2006b)

Opptak

Hva er forskjellen på førstegangsvitnemål og andregangsvitnemål?

Førstegangsvitnemål blir brukt om du søker høyere utdanning rett etter du har fullført videregående skole til normal tid, og inntil du fyller 21 år det året du søker opptak.

Andregangsvitnemål blir brukt om du får med deg poeng i form av for eksempel alderspoeng, poeng fra forsvaret, folkehøgskole eller liknende. Altså hvis du endrer på poengsummen din fra vitnemålet fra videregående skole. 

Hvor finner jeg informasjon om studieprogram?

Du finner informasjon om våre studieprogram i studiesøket på nord.no. 

Hvor finner jeg snittkarakter/poengsum på et studium?

Før du søker på et studieprogram, kan det være interessant å undersøke hva snittet er for å komme inn på drømmestudiet. Du finner poenggrenser for 2018 på Samordna Opptak. Husk: Poengsummen som står i lenken er den med lavest poengsum som kom inn i fjor. Dette vil forandre seg fra år til år, men det er en pekepinn på hva snittet omtrent ligger på. Du kan også finne poenggrenser for studier på utdanning.no

Hvordan regner jeg ut min poengsum?

Din poengsum kan du regne ut på følgende måte:

Karaktersnitt x 10
+ realfagspoeng 
+ språkpoeng 
(+ eventuelle kjønnspoeng og poeng for opptaksprøver)

Du kan også bruke karakterkalkulatoren på utdanning.no

Jeg er tatt opp på deltid - kan jeg søke meg over til heltid?

Kontakt din studieveileder for å høre om mulighetene som finnes. Dette kommer an på om det er ledige studieplasser på heltidsløpet og om man oppfyller andre krav i forhold til progresjon. Hvis overføring ikke er mulig, må man søke opptak til heltidsstudieprogrammet gjennom samordna opptak.

Kan jeg søke tilrettelegging i studiehverdagen?

Ja, det kan du. Ta kontakt god tid i forkant slik at vi kan legge tidlig til rette for deg. Frist for å søke om tilrettelegging er 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.
Les mer om tilrettelegging 

Kan jeg ta studiet over lengre tid enn planlagt?

Det er en forutsetning for å beholde studieretten at en tar minst 30 studiepoeng i løpet av ett år. Om du har legeattest på situasjonen vil vi kunne tilrettelegge en egen utdanningsplan for deg for studiegjennomføring over noe lengre tid. Ta kontakt med ansvarlig person for tilrettelegging på ditt fakultet.

Pensum

Hvor finner jeg pensumlista mi?

Pensum finner du under hver emnebeskrivelse som ligger tilgjengelig under hvert enkelt studieprogram (altså - ikke samlet)

Studenter i løp
Samme som ovenfor, men studenter som går 2. semester, eller er lengre ut i studieløpet må velge riktig år/kull fra dropdown-menyen til høyre.
Pensum ligger også lenket til i emnerommet i Canvas.

Hvor får jeg tak i pensum?

 • Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere eller i nettbutikken til Nordbok
 • Universitetsbiblioteket har noen få eksempler av bøker som inngå i pensum.
 • Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.
 • På bibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 
 • Mange studiesteder har også egne Facebook-grupper hvor brukte pensumbøker selges. 


Semesterregistrering

Hva dekker semesteravgiften?

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudet til Studentinord. Avgiften går blant annet til kontigent i Norsk Studentorganisasjon (NSO), helsekasse og rådgivningstjeneste.

Les mer om semesteravgiften og hvordan den fordeles her.Hva er feide-pålogging?

Feide er en påloggingstjeneste som institusjonen benytter på bl.a studentweb, Canvas, og timeplan. Når man åpner disse digitale tjenester kan man velge å logge på ved bruk av "Feide". Da får man mulighet til å benytte studentnummer og Nord-passord for å logge seg på. Velg alltid "Feide pålogging" hvis det er tilgjengelig.

Hva er mitt brukernavn og passord?

Ditt brukernavn er: studentnummer (6 siffer) (tjenester som søknadsweb, studentweb, Canvas , timeplan, romreservasjon) eller nord-epostadresse (studentnummer@student.nord.no) (tjenester som wi-fi, epost, office 365, utskriftskonto).
        
Ditt passord er: det du opprettet under aktivering av brukerkontoen din.  Passordet ditt vil være det samme for alle felles digitale tjenester ved Nord (StudentWeb, Canvas, wi-fi, utskrift, Office 365 osv). 

Hva er studentbevis og hvordan får jeg det?

Studentbevis viser at du er aktiv student ved institusjonen. For å få studentbevis må du ha betalt semesteravgift og registrert deg som student. Studentbevis er tilgjengelig som app "Studentbevis" for både iOS, Android og Windows. Når du laste ned appen må du registrere deg som bruker. Brukernavn er ditt studentnummer. Passord er det du opprettet når du aktivert Nord-kontoen din.

Studentbevis gir deg tilgang til rabatter på kollektivtransport på samme måte som et studentkort.

Hvis du ikke har en smarttelefon kan du fortsatt skaffe studentbevis i form av en klistermerker som festes på studentkortet ditt. Ta med kvitteringen for betalt semesteravgift til informasjonsskranken på ditt studiested.

Les mer om studentbevis/studentkort

Hvor mye er semesteravgiften på?

Semesteravgiften er på kroner 725,- .

Slik fordeles semesteravgiften:
• Kroner 530,- i semesteravgift til Studentinord.
• Kroner 175,- i avgift til KOPINOR. Avgiften dekker kostnader ved bruk av opphavsrett-beskyttet materiale i undervisningssammenheng.
• Kroner 20,- i støtte til SAIH. SAIH er Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Sistnevnte er frivillig å betale, og hvis du ikke vil gi din støtte endrer en beløpet fra kr. 725,- til kr. 705,-

Hvordan får jeg studentnummer?

Etter at du har takket ja til studieplassen får du tilsendt et velkomstbrev per epost som inneholder studentnummeret ditt. Velkomstbrev blir utlevert i slutten av juli eller i tidlig august, avhengig av studieprogram.

Studentnummeret ditt inneholder 6 siffer og fungerer som ditt brukernavn for en rekke digitale tjenester ved Nord.
        
Obs: Du vil ikke få et velkomstbrev før du har takket ja til studieplassen.

Hvordan registrerer jeg meg som student?

For å registere deg som student må du først ha takket ja til tilbud om plass, samt mottatt velkomstbrevet med studentnummer. Fremgangsmåten er beskrevet på siden "Semesterregistrering".

Jeg har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon

Dersom du skal studere ved flere institusjoner, og allerede har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon, må du gjøre følgende for å fortsatt opprettholde din aktive studierett ved Nord universitet:

 • Logg inn på studentweb tilhørende Nord universitet
 • Generer faktura som vanlig
 • Betal kun kopiavgiften
 • Send så dokumentasjon (f.eks. bekreftelse på utført betaling fra din nettbank) på betalt semesteravgift ved annen utdanningsinstitusjon til fsokonomi@nord.no 

Når Nord universitet har mottatt kopiavgift og dokumentasjon fra deg, vil det bli ordnet slik at du kan semesterregistrere deg på Nord universitet.

Må jeg registrere meg som student?

Ja, hvis du planlegge å studere ved Nord universitet dette semester og har takket ja til et tilbud om plass. Les mer om semesterregistrering.

Studielån

Hva er forskjell på studielån og stipend?

Stipend fra lånekassen blir utbetalt som lån. Når du består studiepoeng blir dette lånet omgjort til stipend, det betyr at du ikke trenger å betale tilbake denne summen. Du må være borteboer for å få stipend, altså ikke bo hjemme hos dine foreldre. 

Studielån fra lånekassen blir utbetalt som lån, og vil ikke kunne bli omgjort til stipend. Dette er penger du må betale tilbake etter endt utdanning. 


> Les mer på lånekassen sine sider

Hvem kan få støtte fra lånekassen?

Alle som er tatt opp som student ved Nord universitet har krav på stipend og/eller lån. 

Hvor mye får jeg i støtte fra lånekassen?

For studieåret 2019-2020 kan du få basisstøtte på 110 200,-

Personer som bor sammen med barn eller har nedsatt funksjonsevne kan få mer i støtte. 


> Les mer på lånekassen sine sider. 

Hvordan søker jeg om stipend og lån?

Alle søker om stipend og lån på lånekassen sine sider. 

Du må ha fått studieplass for å søke om støtte. 

> Se mer om hvordan du søker om støtte på lånekassen sine sider. 

> Søk om støtte her

Når er søknadsfrist for å søke om stipend og lån?

15. november for hele året eller bare høstsemesteret

15. mars for vårsemesteret

Studiestart

Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan møte første dag?

Hvis du har obligatorisk oppmøte og ikke kan møte første dag, risikerer du å miste din studieplass.
Ta kontakt med studieveileder på det studieprogrammet som du er tatt opp på. Du finner kontaktinformasjon til din studieveileder på ditt studieprogram.

Hva skjer når jeg har takket ja til tilbudet?

Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, blir du lagt inn som aktiv student og ført på rett studieprogram i våre systemer. Du vil i løpet av noen dager motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 

Du finner mer informasjon om dette her:

Hvor og når skal jeg møte opp?

Sjekk informasjon som ligger på ditt studieprogram.

Må jeg møte første studiedag?

Enkelte studieprogram har obligatorisk oppmøte. Sjekk informasjon som ligger om på ditt studieprogram.

Er du tatt opp gjennom Samordna opptak (Årsstudier og bachelorstudier) står dette i tilbudsbrevet fra SO. 

Uavhengig om det er obligatorisk oppmøte eller ikke, anbefaler vi at du møter opp første studiedag. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.

Søknadsprosess: Lokalt opptak

Får jeg beskjed om det mangler noe i søknaden min?

Nei, vi sender kun ut en felles påminnelse om at du må sjekke at du har lastet opp all relevant dokumentasjon i søknaden din. Denne påminnelsen sendes ut etter søknadsfristen og gir deg muligheten til å laste opp dokumenter noen dager etter ordinær dokumentasjonsfrist. ​

Hva er gyldig og ikke gyldig dokumentasjon?

Filtyper: PDF og JPG (bilder) av dokumenter er gyldig så lenge bilde er av god kvalitet. Word filer godtas ikke.
Type dokumentasjon: CV og arbeidsavtaler godtas ikke.

Utveksling av eksamensresultater: Hvis du svarer "Ja" på dette spørsmålet i Søknadsweb, så tillater du at vi kan hente inn resultater elektronisk fra andre nasjonale institusjoner du har utdanning fra. Det er ikke alle institusjoner som er med i denne delingen, av resultater så sjekk linken under dette spøsmålet i søknaden din for å se hvilke institusjoner som er med.

Hva er ledige studieplasser og hvor finner jeg det?

Ledige studieplasser er studier som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og som fortsatt har noen studieplasser ledige. Disse finner du på nettsiden til Nord universitet.

Det er samme opptakskrav til ledige studieplasser som i hovedopptaket, så du må være kvalifisert til studiet for å få opptak. Er du ikke kvalifisert vil du ikke få tilbud, selv om det er ledige plasser.

Hva er lokalt opptak?

Lokalt opptak er et opptak som kun skjer ved Nord universitet og det har ikke sammenheng med Samordna opptak.

Du søker via søknadsweb på våre hjemmesider. 

studiesøket finner man både studieprogram med opptak gjennom samordna opptak, samt studier med opptak gjennom søknadsweb. Når man klikker seg inn i en programbeskrivelse ser man også en knapp "Søk opptak".  Klikker man her blir man ført videre til riktig opptaksportal for studieprogrammet man ser på.

I det lokale opptaket vårt kan du søke på studier vi tilbyr utenom det som tilbys gjennom Samordna opptak. Hvilke studier som ligger der, varierer etter de tilbudene vi har.

Hva må jeg laste opp i søknaden, og hvordan gjør jeg det?

Dette varierer alt etter hvilket studium du søker. Sjekk hva som er opptakskravet for det studiet du har søkt og last inn dokumentasjon på din skolegang og eventuell praksis, kursbeviser, sertifikater eller annet som opptakskravet forlanger.

Dersom du ikke får til å laste inn dokumenter i din søknad kan du ta kontakt med opptakskontoret. Merk at det er ulikt utseende på søknaden din i ulike nettlesere. Forsøk en ny nettleser om du ikke får til. 

Hvordan søker jeg etter- og videreutdanning?

Universitetet tilbyr etter- og videreutdanning både som egne studier og som enkeltemner i studieprogram. Ved spørsmål omkring videreutdanninger som tilbys, ta kontakt med studieveilederen som er tilknyttet det enkelte studium. 

Hvordan takker jeg ja til tilbudet?

Logg deg inn i søknaden din i Søknadsweb og takk ja der innen fristen.

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Normalt kommer det automatisk en e-post til din registrerte e-postadresse så snart du har søkt. Sjekk at e-postadressen din er korrekt.  Har du vært student hos oss tidligere og har liggende en gammel e-postadresse i vårt system vil den bli sendt til denne.  

I tillegg kan du logge inn i din søknad i Søknadsweb og klikke på knappen for «kvittering». Her vil du se hva du har søkt og eventuelle merknader du har lagt inn i merknadsfeltet.

Husk å sjekke spamfiltret om du ikke mottar e-post da vi har oppdaget at noen søkere får e-posten dit.

Jeg får ikke opp den type studier jeg ønsker å søke på

Dersom du har søkt samme type studie (eks master) fra før, får du ikke registrert ny søknad. Gå inn på «mine søknader» og velg knappen «endre søknad». Dette vil gi deg mulighet til blant annet å velger flere studier innenfor samme søknadstype. 

Jeg får ikke til å søke. Hva gjør jeg galt?

Sjekk at du er inne i Søknadsweb og ikke i Studentweb (disse to webene ser til forveksling nokså like ut i innloggingsbildet)

Det er enklere å søke fra en PC enn en smartphone. 

Dersom du ikke får til å søke kan du ta kontakt med opptakskontoret på mail opptak@nord.no eller telefon 755 17 000.

Kan jeg endre søknaden min?

Ja, du kan gjøre endringer i søknaden din fram til søknadsfristen. Logg inn i søknaden din og klikk på knappen «endre søknad». Nå kan du velge flere studier, trekke studier og på denne måten omprioritere rekkefølgen på studiene du søker.

Kan jeg søke flere studier samtidig?

Ja, det er mulig. Du kan velge studier i ulike opptaksgrupper. For eksempel kan du søke både på videreutdanninger, master og enkeltemner samme semester.

Kan jeg søke studier på lokalt opptak etter fristen?

Nei, når fristen har gått ut kan du ikke søke på studier. 

Når er fristen for opplastning av dokumentasjon?

Hvis ikke annet er oppgitt, er fristen en uke etter søknadsfrist. I noen tilfeller  dokumentasjonen lastes opp sammen med søknaden, se hva som gjelder for din søknad.

Søknadsprosess: Samordna opptak

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min?

Se informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Hva er ledige studieplasser og hvor finner jeg det?

Ledige studieplasser er studier som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og som fortsatt har noen studieplasser ledige.

Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Hva er samordna opptak?

Samordna opptak er en felles opptaksordning for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Hvis du vil søke opptak til bachelorprogram og andre utvalgte grunnstudier på Nord, må du gjøre dette gjennom samordna opptak. Her kan du søke om flere studier, på flere institusjoner, i prioritert rekkefølger. Opptak til masterprogram derimot kjøres gjennom lokalt opptak.
studiesøket finner du både program som ligger i samordna opptak og program som ligger i lokalt opptak. Når du klikke deg inn på en programbeskrivelse vil du se en knapp med "søk opptak". Klikker du her blir du ført videre til riktig opptaksportal.

Hvilken dokumentasjon må jeg laste opp?

Når du har søkt, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må laste opp". Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her. 
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Hvordan reserverer jeg studieplassen?

Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til Nord på postmottak@nord.no innen tre (3) uker etter at du mottar tilbudet. Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste o.l. 

Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger". Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Kan jeg takke ja til tilbud og i tillegg takke ja til venteplass?

Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.
Se informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Når er fristen for opplasting av dokumentasjon?

Se informasjon om frist for opplasting av dokumentasjon  Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine?

Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få en kvittering på meldinger når søknaden er endret.
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Når er svarfristen?

24. juli er siste frist for å svare. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei.
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?

Oversikten over ledige studier du kan søke på er tilgjengelig på nettsidene 19. juli. Du kan først søke på studier fra 20. juli kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.
Se mer informasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Skal jeg sende dokumentasjon i posten eller på e-post?

Se informasjon om opplasting av dokumentasjon på Samordna opptaks spørsmål og svar-side. 

Verktøy

Hva er Studentweb?

StudentWeb er studentens administrative verktøy og hvor en må registrere seg for hvert semester.

På StudentWeb må du for hver semester:

 • registrere kontaktinformasjon
 • melde deg til eksamen og undervisning
 • godkjenne din utdanningsplan
 • generere semesteravgift for betaling i nettbank

På StudentWeb finner du for øvrig:

 • din utdanningsplan
 • informasjon om eksamensavvikling som dato, eksamenslokale og kandidatnummer
 • eksamensresultater
 • bestilling av karakterutskrift
 • hvilke grader du har oppnådd
 • hva som er rapportert til Statens Lånekasse for Utdanning

Det er også på StudentWeb du trekker deg til eksamen og gjør endringer i din utdanningsplan.

Hvordan logger jeg inn på Studentweb?

Logg inn med Feide-brukernavn og passord.

Innlogging til Studentweb.

Dersom du ikke får logget inn  med Feide, så benytt fødselsnummer og PIN-koden du mottok i ved studiestart. Du kan også logge inn via ID-porten (MinID, BankID)
Mer informasjon om å få brukernavn og passord ved Nord universitet finner du på vår nettside om registrering.

Vitnemål

Hvorfor står ikke oppgavetittel på mitt vitnemål eller karakterutskrift?

Du er selv ansvarlig for å legge inn oppgavetittel på bachelor- og masteroppgave innenfor oppgitt tidsfrist. Vi prøver så godt vi kan å avdekke mangler, men vi kan ikke garantere at du får vitnemålet med tittel dersom du ikke har lagt inn tittelen selv

Jeg har mistet vitnemålet mitt, kan jeg få nytt?

Ved tap av vitnemål kan du i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (5). Dette merkes som duplikat. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet, eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller vannskade. Det vil bli avkrevd avgift for utstedelse av duplikat. 

I tilfeller hvor duplikat ikke kan innvilges, kan du få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk.


Kan jeg få elektronisk tilgang til vitnemålet eller karakterutskriften min?

Ved å logge deg på Vitnemålsportalen kan du hente ut resultater fra all høyere norsk utdanning, i tillegg til bekreftelse på din grad. Herfra kan du også dele resultater med arbeidsgiver og lage deg din egen PDF av karakterutskrift. Du kan også bestille karakterutskrift fra StudentWeb. Pålogging gjøres med BankID.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemålet utstedes automatisk når du har fullført din grad og alle resultater er lagt inn i vårt system (sensur). Pass på at det står rett adresse i StudentWeb, da vi sender til Folkeregisteradressen.

Når kan jeg forvente sensur på min eksamen?

Hele universitetet bestreber seg på å sørge for å få gjort sensur tilgjengelig innen sensurfrist. Fakultetene har frist til klokken 12.00 samme dag med å legge inn sensur. Vi legger ut sensur fortløpende, men senest klokka 15.00. Dersom sensuren ikke blir lagt ut på sensurfrist, ta kontakt med gjeldende faglærer eller studieansvarlig på fakultetet.