Ofte stilte spørsmål


Bolig og velferd

Hva er studentsamskipnaden?

Studentsamskipnaden skal ta seg av studentenes velferdsbehov på studiestedet. De legger til rette for studentboliger, kantine, treningssentre, helsetjenester, barnehager, utstyr til aktiviteter og mye mer. 

Se mer på hjemmesiden til vår studentsamskipnad, Studentinord.

Hvordan søker jeg bolig?

Det kan være lurt å søke bolig hos Studentinord så tidlig som mulig og gjerne FØR du har fått bekreftet studieplass. Du er ikke bundet av dette boligtilbudet selv om du ikke får studieplass

Se også "Ofte stilte spørsmål vedr. bolig" hos Studentinord.

Eksamen

Hva gjør jeg hvis jeg er syk og ikke kan møte på eksamen?

Dersom du er for syk til å gjennomføre eksamen, må du fremlegge dokumentasjon på fraværet innen en uke for å gå gyldig fravær.

Les mer om sykdom under eksamen her.

Dersom du på forhånd vet at du ikke kan gjennomføre eksamen, skal du trekke deg fra vurdering senest to uker før. Dette gjør du i Studentweb under Aktive emner.

Hva må jeg gjøre dersom jeg tidligere har vært syk eller har strøket på eksamen og skal ta eksamen på nytt?

Da må du melde deg opp til eksamen i Studentweb. Det gjør du ved å søke opp emnet under «Aktive emner» eller klikke på «Ta emnet på nytt» i din utdanningsplan, innen frist gitt i studiekalenderen

Hva må jeg ha med meg på eksamen?

Legitimasjon som for eksempel bankkort, førerkort eller studentbevis (studentbevisapp er ikke godkjent som legitimasjon på eksamen) og skrivesaker. Det er også lurt å ta med en god matpakke og noe å drikke.

NB! Mobiltelefon og klokker er ikke tillatt!

Hvilke hjelpemidler kan jeg ta med på eksamen?

Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen og skal fremgå av eksamensoppgaven. Det kan variere fra emne til emne hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Husk derfor å sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen.


Hvor finner jeg tid og sted for skriftlig skoleeksamen?

Gå til Studentweb og «Aktive emner». Trykk på emnet du skal ha eksamen i og deretter på «Vurdering».

Hvordan vet jeg at jeg er oppmeldt til eksamen?

Når du har fullført semesterregistreringen i Studentweb innen frist gitt i studiekalenderen, skal du bli oppmeldt til alle ordinære eksamener som ligger i din utdanningsplan det aktuelle semesteret. Sjekk likevel i Studentweb, under «Aktive emner», at dette faktisk stemmer. Du er selv ansvarlig for å være både undervisnings- og vurderingsmeldt (meldt til eksamen). 

Jeg er meldt opp til en eksamen jeg likevel ikke ønsker å ta, hva gjør jeg da?

Du kan trekke deg fra vurderingen inntil to dager før eksamensdagen. Dette gjør du i Studentweb under «Aktive emner». Dersom du gjør dette, benytter du deg ikke av et eksamensforsøk. Oppmelding til denne eksamenen et annet semester må gjøres manuelt innen frist gitt i studiekalenderen.

Kandidatnummer

Et kandidatnummer er unikt for hver eksamen du skal ha. Det skal sikre anonymitet for kandidatene. Det er ikke det samme som studentnummeret ditt. Du finner kandidatnummeret under Aktive emner i Studentweb, ved å klikke på pila for hver enkelt del.

Forelesninger, samlinger og timeplan

Hvor finner jeg informasjon om samlinger?

Du finner i all hovedsak informasjon om samlingsdatoer under studieplan på ditt studieprogram.
Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter der, kan det være lurt å sjekke enten:

 1. Samlesiden for samlingsplaner
 2. Informasjon under studieprogrammet som ligger på siden til ditt studieprogram
 3. Informasjon som ligger i Canvas (det får du tilgang på når du er registrert som student hos oss)

Hvor finner jeg timeplanen min?

Du finner timeplanen dine i TimeEdit. Her kan du søke opp timeplan for emner, kull og ansatte.

Etter du har godkjent utdanningsplanen din i Studentweb, og logger på studenttimeplanen vil du få opp din individuelle timeplan neste virkedag.

Enkelte kull (klasser) og emner (aktiviteter) er fordelt på mindre grupper, da kan du søke på klasse eller aktivitet.

Du kan søke opp en timeplan som inneholder alle dine undervisningstimer. Du kan søke på person (student/lærer), undervisning (kull/emne/aktivitet), rom eller en kombinasjon av disse.

Hvordan kan jeg reservere grupperom?

Som student kan du reservere grupperom i romreservasjonen til TimeEdit.

Hvordan legger jeg til timeplanen i min egen kalender?

Hvordan abonnere på timeplanen til egen kalender:

1.2.

3.


Lim inn lenken i din kalendertype. 

Hvordan søker jeg i timeplanen?

Hvordan søke i timeplan:


Du kan søke på ulike objekter, f.eks Klasse, og velge ditt kull. Klikker du på kullet, flyttes det over til

«Mine valg» og du kan velge:


Du kan velge mellom to timeplanvisninger:

Radtimeplan:Grafisk timeplan:


IT-Hjelp og utskrift

Hvordan bytter jeg passord?

Endring av passord og brukerprofil kan du gjøre i selvbetjeningsportalen.

Se IT-hjelp sine sider for mer informasjon om passord.

Hvordan kan jeg bruke skriverne på studiestedet?

Se informasjon om hvordan du fyller på kontoen din, og hvordan bruke utskrift her.

Hvordan kobler jeg meg til wi-fi?

Studenter og ansatte benytter trådløsnettet 'Eduroam'.
Du må aktivere brukerkontoen din for å få tilgang til gratis wi-fi på campus. Gå til "selvbetjeningsportal" > velg "aktivere brukerkonto" og følg videre instrukser i portalen. 
Etter at du har aktivert brukerkontoen vil du ha tilgang til Eduroam.
Brukernavn er din studentepost: studentnummer@student.nord.no
Passord er det du oppga under aktivering av brukerkontoen.
Se IT-hjelp sine sider for mer informasjon om wi-fi.

Hvordan laster jeg ned Office 365?

Studenter ved Nord universitet har tilgang til nett-tjenesten Office 365 på universitetets PC-er, din egen PC, Mac, nettbrett, smarttelefon, eller som Office Online – direkte i nettleseren. I tjenesten inngår Outlook (e-post, kalender og kontakter), Office Online (Word, Excel, PowerPoint, Lync/Skype for Business mm) og  OneDrive med 1 TB lagringsplass. Dokumenter du oppretter kan lagres direkte i «skyen» (OneDrive), og enkelt deles med medstudenter.

Last ned Office 365 her

Ved spørsmål om Brukernavn eller Bruker-ID under installasjon skal du benytte: 
• studentnummer@student.nord.no


Kildehenvisning: APA

Hva er forskjellen på direkte og indirekte sitat?

Indirekte sitat / Referat/ Parafrase 
I teksten gjengir du innholdet i kilden med egne ord, dvs. omformulerer den opprinnelige teksten. Dette kalles indirekte sitat eller referat. Vær oppmerksom på at du ikke fordreier meningsinnholdet når du skriver om. Ved indirekte sitat må forfatters etternavn og årstall oppgis. Det er litt ulik praksis når det gjelder sidetall. Du bør oppgi sidetall hvis ikke annet er spesifisert eller faglærer har andre ønsker.
(Dalland, 2013, s. 39) eller (Dalland, 2013)

Sitat
I løpende tekst kan du gjengi kilden din ordrett, dvs. bruke ren avskrift. Dette kalles direkte sitat. Ved direkte sitat skal både forfatter, årstall og side teksten er hentet fra oppgis:
(Erikson, 2010, s. 76)

Mindre enn 40 ord
Skal skrives som del av den løpende tekst i doble anførselstegn, med referansen i parentes: "Når vi siterer en tekst og ikke bare refererer, må vi i henhold til APA-systemet alltid angi hvilken side sitatet står på" (Erikson, 2010, s. 76).

Over 40 ord
Settes opp som et eget avsnitt uten anførselstegn. Avsnittet skal ha bredere venstremarg:

Ved å bruke barnehagebarnas begrep om å jukse og "på lat" får forfatterne fram hva de legger i nærvær:

Vær til stede - du kan ikke jukse med nærværet. Å jukse med nærværet blir kun å være nær på "lat", og vi som jobber i barnehagen, vet at "på lat" er et sted som finnes bare i fantasien. (...) dine ansatte vil gjennomskue deg øyeblikkelig. (Nakling & Vavik, 2010, s. 83)

Hvis deler av et sitat utelates, skriv (...) inn i sitatet der tekst er utelatt.

Tips i EndNote:

Sette inn sidetall: I Word plasser pekeren din i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn sidetall i feltet «Pages».

Ser vår APA eksempelsamling her

Hva gjør jeg når jeg ikke finner en forfatter?

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter regnes organisasjonen som forfatter. Dette er vanlig ved nettsider og rapporter. 
(Statistisk Sentralbyrå, u.å.)


Hvis organisasjonen har et langt navn, og du vet at du kommer til å henvise til kilden mange ganger, kan du bruke en kortform. Første gangen du henviser til organisasjonen i teksten fører du opp kortformen i skarpe klammer, etter navnet, slik:

(Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], 2000).
De neste gangene bruker du bare kortformen, slik: (NOAS, 2000). Kortformen bør være en innarbeidet forkortelse som er kjent for leserne. I litteraturlisten må organisasjonsnavn være skrevet fullt ut.

Tips i EndNote:
Skriv inn organisasjonsnavn i feltet «Author». Husk å ha komma etter organisasjonsnavn hvis det består av flere ord – eks.: Statistisk Sentralbyrå,
Organisasjonsnavn forkortelse: I Word plasser pekeren i parentesen med henvisning du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Velg «Exclude author» under «Formatting» og skriv «Organisasjonsnavn [Forkortelse], » i feltet «Prefix» - eks. «Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], ». Husk å ha ett mellomrom rett etter kommaet.

Se vår APA eksempelsamling her

Hva gjør jeg når jeg ikke finner årstall, utgiversted eller sidetall?

Årstall mangler
I en kilde der årstall ikke er angitt, brukes «u.å.» i parentesen:
(Utdanningsdirektoratet, u.å.)

Utgiversted mangler
I en kilde der utgiversted ikke er angitt, brukes forkortelsen u.s. i litteraturlista.
Arnesen, I. (2018). Den lille boka. u.s.: Forlaget.


Sidetall mangler
Hvis det mangler sidetall kan du føre opp avsnitt, kapittel eller paragraf. Avsnitt, kapittel eller paragraf settes da sist i parentesen, etter et evt. årstall:
(St.meld. nr. 12, 2002-2003, kap. 4.3.1)
(Personopplysningsloven, § 18)

Tips i EndNote:
År mangler: Skriv «u.å.» i feltet «Year»
Sidetall mangler: I Word plasser pekeren i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn avsnitt, kapittel eller paragraf i feltet «Pages».

Hvilket årstall skal jeg velge?

Bøker
Det er den utgaven eller oversettelsen du har brukt, du skal vise til. Opplysninger om utgave står på de fremste sidene i boka. Om du er usikker kan du også søke opp boka i Oria og velge "Detaljer". Årstall for opplag skal ikke oppgis.

Nettsider
Når du skal finne årstall og dato se etter når siden sist ble oppdatert.

Hvordan henviser jeg til flere kilder i samme parentes?

Det skal være semikolon ; mellom kildene når du har flere kilder i en parentes:
(Fuentes, 2011; Morrison, 2012)

Tips i EndNote: 
Sett pekeren i parentesen med henvisning du ønsker å føye en kilde til og sett inn en eller flere referanser fra EndNote.

Hvordan henviser jeg til kilder av ulike forfattere med samme etternavn?

Når du henviser til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i den løpende tekst, skal du ta med initialer.
(A. A. Forfatteretternavn, årstall)
J. P. Olsen (2014) er uenig med A. L. Olsen (2013) ...

Se vår APA eksempelsamling her

Hvordan skiller jeg mellom ulike kilder skrevet av samme forfatter utgitt samme år?

(Forfatter, Årstall+bokstav)
(Madsen, 2006a)
(Madsen, 2006b)


Se vår APA eksempelsamling her

Lån og stipend fra Lånekassen

Hva er forskjell på studielån og stipend?

Stipend fra Lånekassen blir utbetalt som lån. Når du består studiepoeng blir dette lånet omgjort til stipend, det betyr at du ikke trenger å betale tilbake denne summen. Du må være borteboer for å få stipend, altså ikke bo hjemme hos dine foreldre. 

Studielån fra Lånekassen blir utbetalt som lån, og vil ikke kunne bli omgjort til stipend. Dette er penger du må betale tilbake etter endt utdanning. 


> Les mer på Lånekassen sine sider

Hvem kan få støtte fra Lånekassen?

Alle som er tatt opp som student ved Nord universitet kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. 

 

Du kan lese mer om lån og stipend fra Lånekassen på Lånekassens nettsider. 

Hvor mye får jeg i støtte fra Lånekassen?

Du kan lese om hvor mye du kan få i lån og stipend på Lånekassens nettsider. 

Hvordan søker jeg om lån og stipend fra Lånekassen?

Du søker om lån og stipend på Lånekassens nettsider. 

Når er fristen for å søke om lån og stipend fra Lånekassen?

De ordinære søknadsfristene er 15. november for hele året eller bare høstsemesteret, og 15. mars for bare vårsemesteret. 

 

Det er enkelte unntak fra disse fristene. Ta kontakt med Lånekassen hvis du har spørsmål om søknadsfristene til Lånekassen. 

Når får Lånekassen beskjed om at jeg er student ved Nord?

Hvis du har søkt om lån og stipend fra Lånekassen, får de beskjed om at du er aktiv student ved Nord universitet noen få dager etter at du har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. 

 

Hvis du avbryter studiene dine i løpet av semesteret eller studieåret, må du selv gi beskjed til Lånekassen om dette.  

Opptak

Hva er forskjellen på ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål?

I kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Du konkurrerer i denne kvoten bare til og med året du fyller 21 år.  

 

I ordinær kvote konkurrerer du med skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng. 

 

Hvor finner jeg informasjon om studieprogram?

Du finner informasjon om våre studieprogram under Finn studieprogram. 

Hvor finner jeg poenggrensen for et studium?

Du kan søke opp poenggrenser fra tidligere år i studiearkivet til Samordna opptak 

 

Hvis du har spørsmål om poenggrenser for studier i det lokale opptaket vårt, for eksempel til et 2-årige masterprogram, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no. 

Hvordan fungerer dette med venteliste?

Du kan lese om venteliste i Samordna opptak og lokalt opptak på denne siden.

Hvordan regnes poengsummen min ut?

Du kan lese om hvordan poengsummen din beregnes når du søker om opptak til grunnutdanninger, som for eksempel årsstudier og bachelorutdanninger, denne siden til Samordna opptak. 

 

Skal du søke om opptak til studier der opptaksgrunnlaget er bachelorgrad, som for eksempel et 2-årig masterprogram eller en videreutdanning, kan du lese mer om poengberegning siden vår om poengberegning og rangeringsregler. 

Jeg er tatt opp på deltid - kan jeg søke meg over til heltid?

Kontakt studieveileder for studieprogrammet for å høre om mulighetene som finnes. Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt. 

 

Muligheten for overføring til heltid kommer an på om det er ledige studieplasser på heltidsløpet og om man oppfyller andre krav, for eksempel til studieprogresjon.  

 

Hvis overføring ikke er mulig, må du søke opptak til studieprogrammet på heltid gjennom Samordna opptak. 

Kan jeg søke tilrettelegging i studiehverdagen?

Ja, det kan du. Ta kontakt med studieveileder god tid i forkant slik at vi kan legge tidlig til rette for deg.  

 

Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt. 

 

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

 

Kan jeg ta studiet over lengre tid enn planlagt?

Du kan ta kontakt med studieveileder for studieprogrammet ditt hvis du har behov for å ta studiet over lengre tid.  

 

Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt. 

Pensum

Hvor finner jeg pensumlista mi?

Pensum finner du under hver emnebeskrivelse som ligger tilgjengelig under hvert enkelt studieprogram (altså - ikke samlet)

Studenter i løp
Samme som ovenfor, men studenter som går 2. semester, eller er lengre ut i studieløpet må velge riktig år/kull fra dropdown-menyen til høyre.
Pensum ligger også lenket til i emnerommet i Canvas.

Hvor får jeg tak i pensum?

 • Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.
 • Universitetsbiblioteket har noen få eksempler av bøker som inngå i pensum.
 • Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.
 • På bibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 
 • Mange studiesteder har også egne Facebook-grupper hvor brukte pensumbøker selges. 


Semesterregistrering

Hva dekker semesteravgiften?

Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudet til Studentinord. Avgiften går blant annet til kontigent i Norsk Studentorganisasjon (NSO), helsekasse og rådgivningstjeneste.

Les mer om semesteravgiften og hvordan den fordeles her.Hva er feide-pålogging?

Feide er en påloggingstjeneste som institusjonen benytter på bl.a Studentweb, Canvas, og timeplan. Når man åpner disse digitale tjenester kan man velge å logge på ved bruk av "Feide". Da får man mulighet til å benytte studentnummer og Nord-passord for å logge seg på. Velg alltid "Feide pålogging" hvis det er tilgjengelig.

Hva er mitt brukernavn og passord?

Ditt brukernavn er: studentnummer (6 siffer) (tjenester som søknadsweb, studentweb, Canvas , timeplan, romreservasjon) eller nord-epostadresse (studentnummer@student.nord.no) (tjenester som wi-fi, epost, office 365, utskriftskonto).
        
Ditt passord er: det du opprettet under aktivering av brukerkontoen din.  Passordet ditt vil være det samme for alle felles digitale tjenester ved Nord (StudentWeb, Canvas, wi-fi, utskrift, Office 365 osv). 

Hva er studentbevis og hvordan får jeg det?

Studentbevis viser at du er aktiv student ved institusjonen. For å få studentbevis må du ha betalt semesteravgift og registrert deg som student. Studentbevis er tilgjengelig som app "Studentbevis" for både iOS, Android og Windows. Når du laste ned appen må du registrere deg som bruker. Brukernavn er ditt studentnummer. Passord er det du opprettet når du aktivert Nord-kontoen din.

Studentbevis gir deg tilgang til rabatter på kollektivtransport på samme måte som et studentkort.

Hvis du ikke har en smarttelefon kan du fortsatt skaffe studentbevis i form av en klistermerker som festes på studentkortet ditt. Ta med kvitteringen for betalt semesteravgift til informasjonsskranken på ditt studiested.

Les mer om studentbevis/studentkort

Hvor mye er semesteravgiften på?

Semesteravgiften er på kroner 815,- .

Slik fordeles semesteravgiften:
• Kroner 620,- i semesteravgift til Studentinord.
• Kroner 175,- i avgift til KOPINOR. Avgiften dekker kostnader ved bruk av opphavsrett-beskyttet materiale i undervisningssammenheng.
• Kroner 20,- i støtte til SAIH. SAIH er Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Sistnevnte er frivillig å betale, og hvis du ikke vil gi din støtte endrer en beløpet fra kr. 725,- til kr. 705,-

Hvordan får jeg studentnummer?

Etter at du har takket ja til studieplassen får du tilsendt et velkomstbrev per epost som inneholder studentnummeret ditt. Velkomstbrev blir utlevert i slutten av juli eller i tidlig august, avhengig av studieprogram.

Studentnummeret ditt inneholder 6 siffer og fungerer som ditt brukernavn for en rekke digitale tjenester ved Nord.
        
Obs: Du vil ikke få et velkomstbrev før du har takket ja til studieplassen.

Hvordan registrerer jeg meg som student?

For å registere deg som student må du først ha takket ja til tilbud om plass, samt mottatt velkomstbrevet med studentnummer. Fremgangsmåten er beskrevet på siden "Semesterregistrering".

Jeg har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon

Dersom du skal studere ved flere institusjoner, og allerede har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon, må du gjøre følgende for å fortsatt opprettholde din aktive studierett ved Nord universitet:

 • Logg inn på studentweb tilhørende Nord universitet
 • Generer faktura som vanlig
 • Betal kun kopiavgiften
 • Send så dokumentasjon (f.eks. bekreftelse på utført betaling fra din nettbank) på betalt semesteravgift ved annen utdanningsinstitusjon til fsokonomi@nord.no 

Når Nord universitet har mottatt kopiavgift og dokumentasjon fra deg, vil det bli ordnet slik at du kan semesterregistrere deg på Nord universitet.

Må jeg registrere meg som student?

Ja, hvis du planlegge å studere ved Nord universitet dette semester og har takket ja til et tilbud om plass. Les mer om semesterregistrering.

Studiestart

Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan møte første dag?

Hvis du har obligatorisk oppmøte og ikke kan møte første dag, risikerer du å miste din studieplass.
Ta kontakt med studieveileder på det studieprogrammet som du er tatt opp på. Du finner kontaktinformasjon til din studieveileder på ditt studieprogram.

Hva skjer når jeg har takket ja til tilbudet?

Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, blir du lagt inn som aktiv student og ført på rett studieprogram i våre systemer. Du vil i løpet av noen dager motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 

Du finner mer informasjon om dette her:

Hvor og når skal jeg møte opp?

Sjekk informasjon som ligger på ditt studieprogram.

Må jeg møte første studiedag?

Enkelte studieprogram har obligatorisk oppmøte. Sjekk informasjon som ligger om på ditt studieprogram.

Er du tatt opp gjennom Samordna opptak (Årsstudier og bachelorstudier) står dette i tilbudsbrevet fra SO. 

Uavhengig om det er obligatorisk oppmøte eller ikke, anbefaler vi at du møter opp første studiedag. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.

Søknad i Samordna opptak

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min?

Se mer informasjon under DokumentasjonSamordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Hva er ledige studieplasser og hvor finner jeg det?

Ledige studieplasser er studieplasser som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og som fortsatt er ledige. 

 

Hva er Samordna opptak?

Samordna opptak er en felles opptaksordning for høyere utdanning i Norge. Her kan du søke om opptak til flere studier ved flere utdanningsinstitusjoner i prioritert rekkefølge.  

 

I studiesøket vårt finner du både program som ligger i Samordna opptak og program som ligger i vår lokale Søknadsweb. Når du går inn på siden til et studieprogram du har søkt opp i studiesøket, vil du se en knapp med "Søk opptak". Klikk på "Søk opptak" for å komme til riktig søknad. 

Hvilken dokumentasjon må jeg laste opp?

Når du har søkt, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må laste opp". Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her. 

Se mer informasjon under Dokumentasjon Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Hvordan reserverer jeg studieplassen?

Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til Nord i e-post til postmottak@nord.no innen tre (3) uker etter at du mottok tilbudet.  

 

Hvis søknaden din eller eventuell dokumentasjon inneholder særlige kategorier av personopplysninger, bør du heller sende søknad og eventuell dokumentasjon i posten til:  

 

Opptakskontoret 

Nord universitet 

Postboks 1490 

8049 Bodø 

 

Vi kan innvilge en søknad om reservert studieplass dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at du ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste og liknende 

 

Hvordan sender jeg inn dokumentasjonen min?

Se informasjon under Dokumentasjon Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger". Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.

Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Kan jeg takke ja til tilbud og i tillegg takke ja til venteplass?

Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket.  


Les mer på Samordna opptaks side om svar på tilbud.

 

Hvis du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket.  

 

Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet. 

 

Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 


Du kan lese mer om venteliste på denne siden.

Når er fristen for opplasting av dokumentasjon?

Se mer informasjon under DokumentasjonSamordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine?

Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få en kvittering på meldinger når søknaden er endret.

Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Når er svarfristen?

24. juli er siste frist for å svare. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei. 


Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.
Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål. 

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?

Oversikten over ledige studier du kan søke på er tilgjengelig på nettsidene 19. juli. Du kan først søke på studier fra 20. juli kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. 

 

Søknad i Søknadsweb

Får jeg beskjed om det mangler noe i søknaden min?

Det er ditt ansvar å laste opp riktig dokumentasjon til søknaden din innen søknadsfristen. Vi sender ikke ut en beskjed til deg hvis vi ser at vi mangler noe i søknaden din. Vi sender kun ut en felles påminnelse til alle søkere om at de må sjekke at de har lastet opp all relevant dokumentasjon i søknaden sin. 

Hva er ledige studieplasser og hvor finner jeg det?

Ledige studieplasser er studier som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og der vi har åpnet for at vi kan ta imot nye søknader om opptak etter at hovedopptaket er gjennomført. Du finner ledige studieplasser på nettsidene våre. 

 

Det er samme opptakskrav til ledige studieplasser som i hovedopptaket, så du må være kvalifisert til studiet for å få opptak. Hvis du ikke er kvalifisert, vil du ikke få tilbud om studieplass selv om det fortsatt er ledige plasser. 

Hva er Nords krav til dokumentasjon?

Du kan lese om hva vi krever for at dokumentasjonen din skal være riktig og gyldig siden vår om dokumentasjon. 

Hva er Søknadsweb?

Søknadsweb er søkeportalen vi bruker til det lokale opptaket vårt ved Nord universitet. Her kan du søke om opptak til for eksempel 2-årige masterprogrammer, videreutdanninger og enkeltemner.    

 

I studiesøket vårt finner du både studier med opptak gjennom Samordna opptak og studier med lokalt opptak gjennom Søknadsweb. Når du klikker seg inn på siden til et studieprogram, finner du en knapp med "Søk opptak" på siden. Klikker du på denne, så vil du bli ført videre til riktig søkeportal for studieprogrammet du er inne på. 


Søknadsweb har ingen sammenheng med Samordna opptak. For eksempel så vil ikke dokumentasjon du laster opp i Samordna opptak vises i Søknadsweb, og omvendt. Hvis du søker om opptak til utdanning både i Samordna opptak og i Søknadsweb, er det derfor viktig at du laster opp dokumentasjonen din på riktig sted. 

Hva må jeg laste opp i søknaden, og hvordan gjør jeg det?

Hva du må laste opp er avhengig av hvilket studium du søker om opptak til. Du finner opptakskravet for hvert studieprogram ved å søke det opp i studiesøket vårt 

 

Du laster opp dokumentasjon til søknaden din i Søknadsweb under fanen Mine dokumenter.  

 

Dersom du ikke får til å laste inn dokumenter i til søknaden din, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no.  

 

Merk at det er ulikt utseende på søknaden i ulike nettlesere og på ulike enheter. Forsøk gjerne en annen nettleser eller enhet hvis du ikke får det til. 

Hvordan takker jeg ja til tilbud om studieplass?

Logg deg inn i søknaden din i Søknadsweb og takk ja der innen svarfristen.  

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Når vi har mottatt søknaden din, sender vi deg automatisk en kvittering på e-post. Sjekk at den registrerte e-postadressen i profilen din i Søknadsweb er riktig. Hvis du ikke ser at du har mottatt e-post med kvittering fra oss, anbefaler vi at du sjekker søppelpostkassen din.  

 

Du kan også se kvitteringen i Søknadsweb. Logg deg inn i Søknadsweb og klikk på knappen «Kvittering» i søknaden din. Her vil du se hva du har søkt på og eventuelle merknader du har lagt inn i merknadsfeltet. 

Jeg finner ikke studiet jeg ønsker å søke på - hva gjør jeg?

Hvis du ikke finner studiet du ønsker å søke på i søknaden, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no. 

Jeg får ikke til å søke. Hva gjør jeg galt?

Sjekk at du er inne i Søknadsweb, og ikke i Studentweb. 

 

Det er gjerne enklere å søke på PC enn på mobiltelefon. 

 

Dersom du fortsatt ikke har fått til å søke etter å ha prøvd andre nettlesere og enheter, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no. 

Kan jeg endre søknaden min?

Ja, du kan gjøre endringer i søknaden din fram til søknadsfristen. Logg inn i søknaden din i Søknadsweb og klikk på knappen «endre søknad». Nå kan du velge flere studier, trekke studier og på denne måten omprioritere rekkefølgen på studiene du søker.

Kan jeg søke flere studier samtidig?

Ja, det er mulig når studiene ligger i ulike opptaksgrupper. For eksempel kan du søke både på masterutdanninger, videreutdanninger og enkeltemner for samme semester eller studieår.


Hvis du har spørsmål om hvordan du søker på flere studier samtidig, kan du ta kontakt med opptakskontoret på e-post til opptak@nord.no. 

Kan jeg søke studier i Søknadsweb etter fristen?

Nei, du kan ikke lenger søke når fristen har gått ut. 

 

Men når vi har gjennomført opptaket vårt, kan ledige studieplasser bli lagt ut på nettsiden vår og i Søknadsweb med ny søknadsfrist. 

Når er fristen for å laste opp dokumentasjon?

Fristen for å laste opp dokumentasjon til søknaden er normalt innen søknadsfristen. 


Du laster opp dokumentasjonen din i Søknadsweb. 

Verktøy

Hva er Studentweb?

StudentWeb er studentens administrative verktøy og hvor en må registrere seg for hvert semester.

På StudentWeb må du for hver semester:

 • registrere kontaktinformasjon
 • melde deg til eksamen og undervisning
 • godkjenne din utdanningsplan
 • generere semesteravgift for betaling i nettbank

På StudentWeb finner du for øvrig:

 • din utdanningsplan
 • informasjon om eksamensavvikling som dato, eksamenslokale og kandidatnummer
 • eksamensresultater
 • bestilling av karakterutskrift
 • hvilke grader du har oppnådd
 • hva som er rapportert til Statens Lånekasse for Utdanning

Det er også på StudentWeb du trekker deg til eksamen og gjør endringer i din utdanningsplan.

Hvordan logger jeg inn på Studentweb?

Logg inn med Feide-brukernavn og passord.

Innlogging til Studentweb.

Dersom du ikke får logget inn  med Feide, så benytt fødselsnummer og PIN-koden du mottok i ved studiestart. Du kan også logge inn via ID-porten (MinID, BankID)
Mer informasjon om å få brukernavn og passord ved Nord universitet finner du på vår nettside om registrering.

Vitnemål

Hvorfor står ikke oppgavetittel på mitt vitnemål eller karakterutskrift?

Du er selv ansvarlig for å legge inn oppgavetittel på bachelor- og masteroppgave innen innleveringsfristen for oppgaven. Dette gjør du i Studentweb.

Les mer om hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering.

Jeg har mistet vitnemålet mitt, kan jeg få nytt?

Ved tap av vitnemål kan du i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål.

Les mer om vitnemål og karakterutskrift her.

De fleste vitnemål er i dag digitalt tilgjengelige i Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk og du kan dele resultatene med f.eks. potensielle arbeidsgivere eller studiesteder.


Kan jeg få elektronisk tilgang til vitnemålet eller karakterutskriften min?

Ved å logge deg på Vitnemålsportalen kan du hente ut resultater fra all høyere norsk utdanning, i tillegg til bekreftelse på din grad. Herfra kan du også dele resultater med arbeidsgiver og lage deg din egen PDF av karakterutskrift. Du kan også bestille karakterutskrift fra StudentWeb. Pålogging gjøres med BankID.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemålet vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen kort tid etter siste sensur.  Fra og med våren 2022 vil du ikke få tilsendt vitnemål i papirform i posten.

Les mer om vitnemål og karakterutskrift her.

Når kan jeg forvente sensur på min eksamen?

Universitetet bestreber seg på å sørge for å få gjort sensur tilgjengelig innen sensurfrist. Vi legger ut sensur fortløpende, men senest klokka 15.00. Dersom sensuren ikke blir lagt ut på sensurfrist, ta kontakt med gjeldende faglærer eller studieansvarlig på fakultetet.