Pensum

Det er flere måter å finne pensumlistene på:

​​​​1. Canvas

Pensumlister er tilgjengelig i emnerommene i Canvas fra studiestart.

2. Studieprogram/emner

- Gå til Finn ditt studieprogram
- Søk eller klikk deg fram til ditt studieprogram
- Klikk Oppbygging/emner
- Velg emne i menyen.
- Du ser nå emnebeskrivelsen.
- Velg Pensum i menyen et stykke ned på siden.
- Klikk deg fram til pensumlista som ligger i pensumlistesystemet Leganto

3. Leganto

Du kan også søke opp pensumlistene i pensumlistesystemet Leganto​.

4. Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har noen få eksemplarer av alle bøker som inngår i pensum. Biblioteket har ikke kompendier til utlån.

Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.
På bibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 

5. Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.


Kjøp av pensum

Bøker

Du kan kjøpe bøkene som er oppgitt som pensum i en av våre bokhandlere lokalisert på de ulike studiestedene.

Kompendier

Siden høsten 2018 har Nord universitet hatt en midlertidig løsning for å kunne gi studentene tilgang til digitale kompendier. Løsningen har gått ut på at faglærer har fått tilsendt pdf av kompendiet og lagt dette ut i gjeldende Canvasrom. 
Dette har gitt studentene fri tilgang til kompendier og utgifter i forbindelse med produksjon og digitalisering har ligget på trykkeriet.

Fra høstsemesteret 2020 erstattes dette med en ny løsning gjennom Akademikas nettbokhandel der studentene kjøper en digital fil av kompendiet. Løsningen er basert på et «bokhyllesystem» som gir den enkelte student raskt og enkelt tilgang til sine digitale kompendium via appen Bookshelf. Appen kan lastes ned til pc/mac, lesebrett, nettbrett og mobil. Løsningen har flere nyttige funksjoner, som f.eks opplesning, notatfunksjon, bokmerker og flashcards.  

Trykte versjoner av kompendiene fås fremdeles kjøpt hos bokhandlerne ved studiested Bodø (Akademika) og studiestedene i Trøndelag (Nordbok), og ved bestilling direkte til den enkelte bokhandel: bodo@akademika.no  / nordbok@studentinord.no​ 

For spørsmål, ta kontakt med trykkeriet: trykkeri@nord.no​