Pensum

Det er flere måter å finne pensumlistene på:

1. Canvas

Pensumlister er tilgjengelig i emnerommene i Canvas fra studiestart.

2. Studieprogram/emner

- Gå til Finn ditt studieprogram
- Søk eller klikk deg fram til ditt studieprogram
- Klikk Oppbygging/emner
- Velg emne i menyen.
- Du ser nå emnebeskrivelsen.
- Velg Pensum i menyen et stykke ned på siden.
- Klikk deg fram til pensumlista som ligger i pensumlistesystemet Leganto

3. Leganto

Du kan også søke opp pensumlistene i pensumlistesystemet Leganto.

4. Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har noen få eksemplarer av alle bøker som inngår i pensum. Biblioteket har ikke kompendier til utlån.

Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.
På bibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 

5. Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.


Kjøp av pensum

Bøker

Du kan kjøpe bøkene som er oppgitt som pensum i en av våre bokhandlere lokalisert på de ulike studiestedene.

Kompendier

Trykkeriet ved Nord universitet har ansvaret for registrering, klarering og produksjon av kompendier. Dette gjøres etter mottak av innholdslister fra faglærer.

Fra høstsemesteret 2018 vil det tilbys digitale kompendier i på lik linje med trykte kompendier ved Nord universitet. 

1. Din faglærer vil motta pdf´filer til sine bestilte kompendier 

2. Filen legges ut i Canvas i aktuelt emnerom, og skal ikke være tilgjengelig for andre enn de som er oppmeldt i de respektive emnene.


For studenter med tilhold i Bodø: 
Trykte versjoner av kompendiene kan kjøpes på vanlig måte i bokhandelen på campus.

--------------------

Viktig å vite om digitale kompendier:

Det er ikke tillatt å videreformidle digitale kompendiefiler som er kjøpt/lastet ned. Dette er regulert i Kopinoravtalen som sikrer enkel tilgang til pensumtekster– og vederlag til dem som har skrevet og utgitt dem.


For spørsmål, ta kontakt med trykkeriet: trykkeri@nord.no