Pensum

Det er flere måter å få oversikt over pensum.

1. Studieprogram/emner

- Gå til Finn ditt studieprogram
- Søk eller klikk deg fram til ditt studieprogram
- Finn Programoversikt i det grå feltet, velg ditt studieår
- Velg emne i menyen.
- Du ser nå emnebeskrivelsen.
- Velg Pensum i menyen et stykke ned på siden.
- Klikk deg fram til pensumlista som ligger i pensumlistesystemet Leganto

2. Canvas

Pensumlister er tilgjengelig i emnerommene i Canvas fra studiestart.

3. Universitetsbiblioteket

 bibliotekets nettsider kan du finne generell informasjon om innhenting av faglitteratur. Du kan også søke opp pensum i pensumlistesystemet Leganto.

Universitetsbiblioteket har noen få eksemplarer av alle bøker som inngår i pensum. Biblioteket har ikke kompendier til utlån.

Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.

4. Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.


Kjøp av pensum

Bøker

Du kan kjøpe bøkene som er oppgitt som pensum i en av våre bokhandlere lokalisert på de ulike studiestedene.

Kompendier

Trykkeriet ved Nord universitet har ansvaret for registrering, klarering og produksjon av kompendier. Dette gjøres etter mottak av innholdslister fra faglærer.

Fra høstsemesteret 2018 vil det tilbys digitale kompendier i på lik linje med trykte kompendier ved Nord universitet. 

1. Din faglærer vil motta pdf´filer til sine bestilte kompendier 

2. Filen legges ut i Canvas i aktuelt emnerom, og skal ikke være tilgjengelig for andre enn de som er oppmeldt i de respektive emnene.


For studenter med tilhold i Bodø: 
Trykte versjoner av kompendiene kan kjøpes på vanlig måte i bokhandelen på campus.

--------------------

Viktig å vite om digitale kompendier:

Det er ikke tillatt å videreformidle digitale kompendiefiler som er kjøpt/lastet ned. Dette er regulert i Kopinoravtalen som sikrer enkel tilgang til pensumtekster– og vederlag til dem som har skrevet og utgitt dem.


For spørsmål, ta kontakt med trykkeriet: trykkeri@nord.no