Pensum

Her finner du informasjon om hvordan du finner pensumlisten din og får tilgang til pensumlitteratur.

​​​​​​​Her er tre metoder du kan bruke til å finne pensumlisten din.

1. Canvas

Du finner pensumlistene til dine fag i emne-rommene i Canvas. Her er pensumlistene tilgjengelige fra studiestart. 

Gjennom pensumlistene i Canvas kan du også få direkte tilgang til den digitale pensum-litteraturen.

2. Søk etter pensumlisten

Du kan også søke opp pensumlisten din i universitetets pensumlistesystem (Leganto).​

3. Finn pensumlisten under studieprogram/emner

Du kan også finne pensumlister i studieprogram og emne-oversikten. Følg denne prosessen for å finne  

Gå til Finn ditt studieprogram

  • Søk eller klikk deg fram til ditt studieprogram
  • Klikk Oppbygging/emner
  • Velg emne i menyen.
  • Du ser nå emnebeskrivelsen.
  • Velg Pensum i menyen et stykke ned på siden.
  • Klikk deg fram til pensumlista som ligger i pensumlistesystemet Leganto​

Få tilgang til pensumlitteratur

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket vil ha minst ett eksemplar av hver bok som inngår i pensum. 

Viktig! Biblioteket har ikke kompendier til utlån, men de aller fleste originalutgaver av de enkelte artikler/bokutdrag vil være tilgjengelige. Se faktaboksen om kompendier for informasjon om hvordan du får tilgang til disse.

Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i biblioteksøkesystemet Oria.

På universitetsbibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 

Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.​​​​


Kompendie​r

Kompendier kan kjøpes både digitalt og på papir hos bokhandelen.

Digitale kompendier kjøpes hos AkademikaDigitale kompendier lastes ned til appen Bookshelf. Digitale kompendier kan ikke skrives ut på papir.  

Veiledning til bruk av Bookshe​lf

Trykte kompendier kjøpes hos bokhandlerne ved studiested Bodø (Akademika) og studiestedene i Trøndelag (Nordbok), og ved bestilling direkte til den enkelte bokhandel: bodo@akademika.no  / nordbok@studentinord.no​

For spørsmål, ta kontakt med trykkeriet: trykkeri@nord.no​

Bøker​​​

Du kan kjøpe bøkene som er oppgitt som pensum i en av våre bokhandlere lokalisert på de ulike studiestedene.​​​