Pensum

Pensum
Det er flere måter å få oversikt over pensum.

1. Studieprogram/emner

For å få oversikt over pensum må du først gå inn på studieprogrammet du er tatt opp på og så gå inn på de enkelte emnene du skal ta gjeldende semester. Dette finner du i studiemodellen under programoversikten. 

2. Canvas (tidligere Fronter)

På mange emner vil en mer detaljert pensumliste med kapitler og sideantall bli oppgitt i læringsplattformen Canvas (fra og med høsten 2018) og på forelesning når du starter undervisningen. Alle pensumlister vil være tilgjengelig i de enkelte Canvas rommene fra studiestart. 

3. Bibliotek

 bibliotekets sider kan du finne generell informasjon om innhenting av faglitteratur. Du kan også søke opp pensum i pensumlistesystemet Leganto.

4. Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.


Kjøp av pensum

Bøker

Du kan kjøpe bøkene som er oppgitt som pensum i en av våre bokhandlere lokalisert på de ulike studiestedene.

Kompendier

Trykkeriet ved Nord universitet har ansvaret for registrering, klarering og produksjon av kompendier. Dette gjøres etter mottak av innholdslister fra faglærer.

Fra høstsemesteret 2018 vil det tilbys digitale kompendier i på lik linje med trykte kompendier ved Nord universitet. Distribusjonsplattform for kjøp og nedlastning av digitale kompendier er ikke helt ferdigstilt enda, så for høsten 2018 gjelder følgende løsning:

1. Din faglærer vil motta lenke til sine bestilte kompendier i nettbutikk (Akademika). Dette ligger på et sikret område som ikke er åpent for normal tilgang i nettbutikken. 

2. Lenken legges ut i Canvas i aktuelt fagrom, og vil ikke være tilgjengelig for andre enn de som er oppmeldt i de spesifikke emnene.

3. Du trykker på lenken i Canvas, kommer inn på produktsiden for det digitale kompendiet i Akademika.no, og kan kjøpe produktet her. Du velger selv om du vil kjøpe digital eller trykt versjon av kompendiene. 

4. Digital versjon av kompendiet leses med Vital Source-leser. Denne lastes ned på ønskede plattformer (mobil, nettbrett, pc etc). 

For studenter med tilhold i Bodø: 
Trykte versjoner av kompendiene kan kjøpes på vanlig måte i bokhandelen på campus.

--------------------

Fra vårsemesteret 2019 er det forventet at plattformen skal være i full drift. Da vil grensesnittet kreve sikret innlogging via Feide, og du vil samtidig få oversikt over hele ditt pensum (bøker og kompendium) som er tilgjengelig for kjøp i nettbutikken.

Viktig å vite om digitale kompendier:
Det er ikke tillatt å videreformidle digitale kompendiefiler som er kjøpt/lastet ned. Dette er regulert i Kopinoravtalen som sikrer enkel tilgang til pensumtekster– og vederlag til dem som har skrevet og utgitt dem.

For spørsmål, ta kontakt med trykkeriet: trykkeri@nord.no