Pensum

Pensum
Det er flere måter å få oversikt over pensum.

1. Studieprogram/emner

For å få oversikt over pensum må du først gå inn på studieprogrammet du er tatt opp på og så gå inn på de enkelte emnene du skal ta gjeldende semester. Dette finner du i studiemodellen under programoversikten. 

2. Canvas (tidligere Fronter)

På mange emner vil en mer detaljert pensumliste med kapitler og sideantall bli oppgitt i læringsplattformen Canvas (fra og med høsten 2018) og på forelesning når du starter undervisningen. Alle pensumlister vil være tilgjengelig i de enkelte Canvas rommene fra studiestart. 

3. Bibliotek

 bibliotekets sider kan du finne generell informasjon om innhenting av faglitteratur. Du kan også søke opp pensum i pensumlistesystemet Leganto.

4. Bokhandel

Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.