Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hva er skikkethetsvurdering? ​

​Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket​. 

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og annen sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller i fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Hvilke utdanninger er underlagt skikkethetsvurdering?

Følgende utdanninger ved Nord universitet er underlagt skikkethetsvurdering:​

 • Barnehagelærerutdanning

 • Barnevern/barnevernspedagog

 • Faglærerutdanning i musikk

 • Farmasi

 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

 • Lektorutdanning​ i kroppsøving og idrettsfag

 • Lektorutdanning i samfunnsfag

 • ​Logopedi​

 • Lulesamisk grunnskolelærerutdanning

 • Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag 1.-13. trinn​, musikk

 • Paramedisin

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

 • Sosialt arbeid/sosionom​

 • Sosialpedagogiske utdanninger

 • Sykepleie​​

 • Sørsamisk grunnskolelærerutdanning ​​

 • Trafikklærer

 • Vernepleie

 • Yrkesfaglærer​

Hvem vurderer studentenes skikkethet?

Ansatte ved den aktuelle utdanningen og ansatte ved praksisplassene foretar løpende skikkethetsvurdering. Løpende skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av studentenes forutsetning for å fungere i yrket.

​​​Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering har ansvar for å foreta særskilt skikkethetsvurdering. Særskilt skikkethetsvurdering starter som regel med en tvilsmelding vedrørende studentens skikkethet.​

Hva gjør jeg når jeg er i tvil om en student er skikket til yrket vedkommende utdanner seg til?

 1. Skriv ned hva det er som gjør deg i tvil, med dato for hendelsen/uttalelsen

 2. Gi tilbakemelding til studenten det gjelder slik at hun/han er kjent med usikkerheten og har mulighet til å lære av din tilbakemelding

 3. Hvis du har behov for å drøfte din tvil med noen ta kontakt med din kontaktperson ved Nord universitet, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering eller andre aktuelle ansatte i universitetet.​​

Hvordan kan jeg vite om jeg bør skrive tvilsmelding?

Tvil om skikkethet skal kunne begrunnes i et eller flere av punktene i de aktuelle vurderingskriteriene i forskrift om skikkethetsvurdering;

 • ​§3 gjelder lærer- og spesialpedagogiske utdanninger

 • ​§4 gjelder logoped-, helse- og sosialutdanningene

Er du fremdeles usikker, ta kontakt med institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering​.

Hvem kan skrive tvilsmelding?

​Alle som er i kontakt med studenten gjennom studietiden kan skrive tvilsmelding. ​

Hvordan skriver jeg tvilsmelding?

Du fyller inn skjema om tvilsmelding.

Kan jeg få veiledning eller hjelp til å skrive tvilsmelding?

Ja, du kan kontakte institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. 

Får studenten vite hvem som har skrevet tvilsmelding?

​​Ja, som hovedregel vil studenten få lese tvilsmeldingen i sin helhet. Det kan gjøres vurdering av behov for anonymisering, det er likevel viktig at identiteten til den som melder er kjent for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.

Hva skjer med studenten det meldes tvil om?

Studenten vil følges opp av institusjonsansvarlig jfr bestemmelser i Forskrift om skikkethetsvurdering § 10.
Relevante lenker​

 Kontaktpersoner