Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging av forhold på studiestedet?

​​Nord universitet har moderne lokaler med god adkomst for rullestolbrukere, og reserverte parkeringsplasser nær inngangene. Her er gode studentarbeidsplasser med regulerbare møbler. 

Du kan få reservert eget arbeidsrom med PC. Det er installert teleslynger for hørselshemmede i flere auditorier, og biblioteket låner ut Daisyspiller til svaksynte studenter. Studenter med lese- og skrivevansker/ dysleksi kan få ulike typer tilrettelegging.

Studentsamskipnaden www.studentinord.no tilbyr studentboliger tilpasset for rullestolbrukere.

Se også Læringsmiljøutvalgets nettsider for mer informasjon og nyttige ressurser for både ansatte og studenter: Læringsmiljøutvalget

Nord universitet legger vekt på dialog mellom lærere og studenter om hvordan undervisningen kan gjøres mest mulig tilgjengelig. Du kan blant annet søke om bruk av ulike hjelpemidler.

Vi kan iverksette ulike typer tiltak etter behov, men vi må kjenne dine behov for å kunne legge forholdene til rette for deg. For nærmere opplysninger, kontakt oss per e-post, telefon, fax, brev eller personlig (avtalt) frammøte.Søknadsfrist

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen: 15.september for høstsemesteret og 1.februar for vårsemesteret. 

Se for øvrig forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 8-3

Kontaktinfo Nordland

Hilde Iren Hardy.         
Tlf 75 51 76 42, fax 75 51 75 51, 
e-post: service@nord.no 

Handelshøgskolen
Truls Didriksen Tlf. 755 17884

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag 
Charlotta Langejan - Tlf. 755 17324

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Sølvi Skipnes - Tlf. 755 17715

Fakultet for samfunnsvitenskap
Synnøve Dalmo Tollåli - Tlf. 755 17263

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Mats Pedersen - Tlf. 755 17449

Kontaktinfo Trøndelag

Namsos: Ole Evjen 
Tlf: 74 21 23 95

Levanger: Are Johansen 
Tlf: 74 02 25 26