Studieplan

Med joik som utgangspunkt

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken - joiken - utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.

Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

Studiet er samlingsbasert med 5 samlinger á to dager i løpet av studieåret.

Studiet henvender seg til

 • lærere i barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående skole
 • studenter som ønsker å ta faget som en del av, eller som et tillegg til andre studier

Studiet skal bidra til

 • å befeste den sørsamisk joiken og dermed bidra til å legge et grunnlag for å bevare og å utvikle denne tradisjonen
 • å skape arenaer der formidling av joik og musikk med basis i joik kan komme til uttrykk

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

1 samling: 7. og 8. september

2. samling: 28. og 29. september

3. samling: 2. og 3. november

4. samling: 18. og 19. januar

5. samling (eksamen) 14. og 15. mars

Alle samlinger torsdag fra 12:15 - 18:00 og fredag 09:15: -15:00 på Røstad, Campus Levanger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt bruksområde
 • har kunnskap om moderne musikk med referanser til joik
 • har kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger.

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan gjøre rede for ulike former for joik fra ulike områder og tidsperioder
 • kan lage egne joiker og framføre disse - både tradisjonelt (vokalt), og i nye rammer (arrangert, instrumentalt og/eller koblet med nyere musikkgenre)
 • kan formidle kunnskap om joik i skolen.

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har en grunnleggende innsikt i samisk kultur, med hovedvekt på det sørsamiske området

 

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

I tillegg til den realkompetansen studiet gir, som videreutdanning blant annet, kan det settes inn i disse sammenhengene:
 • som del av et frittstående bachelorløp

Videre utdanning

Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

Kostnader

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord sine nettsider.

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon. Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Programevaluering

Studiet evalueres i tråd med retningslinjer.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING

I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Studiepoeng 15 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger