Studieplan

Adventure Knowledge

Velg kull

Beskrivelse av studiet

I studiet deltar du sammen med studenter fra forskjellige land, som har en annen kulturbakgrunn og andre innfallsvinkler i sine møter med norsk kultur og natur. Slike møter, i forskjellige situasjoner og utfordringer studentene møter gjennom felles opplevelser og aktiviteter, øker forståelsen om egen og andres kulturelle bakgrunn. Dette er kunnskap som bare utvikles når man kommer tett på hverandre.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivesene. Den røde tråden gjennom studiet er det unike landskapet i Nordland, slik man opplever det fysisk, gjennom kunst og litteratur. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske natur og samfunnsliv. Norske studentene vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Yrkesmuligheter

Programmet er beregnet for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse.

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, litteratur, kultur skal uttrykkes i et essay, et essay som også skal ta for seg den læringen man får gjennom å lære gjennom opplevelser.

 

Studieprogrammet består av tre moduler (10 studiepoeng hver):

  • Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage
  • Experience of Literature and Art
  • Experience of Nature

Videre utdanning

n/a

Utenlandsopphold

Studiet er opprettet for at utenlandsstudenter kan studere ved PHS. Norske studenter vil gjennom studiet få internasjonal erfaring i møte med utenlandsstudenter.

Kostnader

Studentene vil belastes for overnatting på reiser; ca. 300 kr pr natt på obligatoriske reiser spesifisert i emnebeskrivelsene. Det påløper ikke andre kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

'Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/lover-forskrifter-retningslinjer/
Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Engelsk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Bodø