Studieplan

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg for de som ønsker å lette overgangen til lulesamiske emner på bachelornivå. Det blir gitt en innføring i grammatikk, supplert med praktiske øvelser. De praktiske øvelsene integrerer diverse former for muntlige og skriftlige aktiviteter.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten skal

  • kunne bruke de grunnleggende reglene i lulesamisk grammatikk, herunder ordklasser og dets bøyningsmønstre
  • ha oversikt over språkets grammatikk, og kjennskap til verbsystemet, nominalsystemet og grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre

FERDIGHETER

Studenten skal

  • kunne samtale på lulesamisk om enkle, dagligdagse temaer
  • kunne lese lulesamiske tekster i ulike sjangre
  • kunne produsere ulike typer tekster på lulesamisk
  • kunne analysere ordformer og enkle setninger

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal

  • kunne forstå muntlige og skriftlige tekster om kjente temaer i ulike sjangre
  • kunne bruke lulesamisk i forskjellige kommunikasjonssituasjoner både muntlig og skriftlig

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Yrkesmuligheter

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsomådet, kan det kreves at du kan samisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.

Videre utdanning

Studiet gir den kunnskapen som skal til for kunne studere lulesamisk språk på bachelornivå.

Utenlandsopphold

Ingen utenlandsopphold

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingen består av presentasjoner og skoleeksamener.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en skoleeksamen.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested