Studieplan

Årsstudium i naturforvaltning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Du får grunnleggende innsikt i det biologiske mangfoldet og forvaltning av naturen. Grunnleggende biologi, zoologi, forvaltning av vilt og ferskvannsfisk, kartlære og naturgeografi er sentrale tema.
I tillegg til forelesninger består studiet av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Mye av læringen skjer i felt, og du får studere dyr og planter i sitt rette element.
Vi har lange tradisjoner i utmarksstudier, og har et svært godt samarbeid med næringslivet og utmarksforvaltningen i fylket.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten ha
  • fått praktisk og teoretisk innføring i norsk naturforvaltning
  • praktisk innsikt i jakt og fiske og i vilt- og fiskeforvaltning
  • kunnskaper innen grunnleggende biologiske emner: zoologi, etologi, kjemi og genetikk
  • et godt grunnlag for videre studier innen naturforvaltning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Man må også ha Matematikk R1 eller S1+S2. I tillegg må du ha Matematikk R2 eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Yrkesmuligheter

Som naturforvalter arbeider du med natur, jakt, fiske og friluftsliv. Du lærer om vilt- og fiskeforvaltning. I tillegg legges det vekt på å gi kunnskap slik at du lærer å skape næring med basis i utmarksressursene.

Videre utdanning

Årsstudiet har felles undervisning med 1. studieår av bachelorgradsstudiet i naturforvaltning. Du kan derfor enkelt søke overgang til bachelorgradsstudiet i naturforvaltning etter å ha fullført årstudiet.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Behov for egen bærbar PC.
Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs som transport, kost og losji.

Realkompetanse

Realkompetanse oppnås ved relevant yrkeserfaring, utdanning eller annen erfaring (organisasjonsarbeid o.l.). Med relevant yrkeserfaring mener vi yrkeserfaring innen praksisfelt som berøres i studiet, for eksempel naturoppsyn, naturovervåkning (registrering, kartlegging osv), kulturminnearbeid, friluftslivsarbeid, politiarbeid, naturforvaltning m.m. For å bli vurdert under realkompetanse må søkeren fylle minst 25 år i søkeråret.

Programevaluering

Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
  Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer