Studieplan

3D art, Animation and VFX, 60 credits

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Oppbygging og sammensetning:

Nord universitet satser stort på dette fagområdet og er nå en av de få universitetene som tilbyr spesialisering innen den kreativt utøvende delen av 3D/VFX. Årsenheten går parallelt med en bachelorgrad innen fagretningen, og det er mulighet for godkjenning til opptak og fortsettelse på bachelor ved fullførelse.
Emnene vil hovedsakelig bestå av undervisning i auditorium, samt praktisk øving på datasal.
Ved øvinger vil noe veiledning gis fra foreleser, men primært fra studentassistenter med erfaring fra tidligere gjennomført kurs.
Årsenheten avsluttes med prosjektperiode, hvor det er mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp ved universitetet, som f.eks film-eller spillstudenter.
Studentene er også delaktig i å arrangere en årlig internasjonal mediefestival (&Action) med innleide gjesteforelesere fra ledende aktører i bransjen. Universitetet legger også vekt på å delta på andre internasjonale konferanser og bransjetreff.


Prosjektarbeid og relevans:

Årsenheten kan være til hjelp for bedrifter eller enkeltpersoner som ønsker en basisinnføring og skaffe seg oversikt over ulike aspekter ved 3D/VFX. Prosjektperioden kan også tilpasses enkelte behov.
Årsenheten vil kunne være relevant for en rekke yrkesgrupper, som f.eks tekniske tegnere, interiørdesignere, kunstnere, profesjonelle i mediebransjen eller andre som jobber med visualisering, og ønsker å implementere grunnleggende 3D/VFX i deres pipeline.
Tilbudet er også relevant for andre profesjonelle aktører som produsenter, regissører og ledere, som ønsker å oppnå en grundig innsikt i 3D/VFX-bransjen. Ved gjennomføring vil man være høyt skikket til å estimere prisoverslag for denne typen produksjon, budsjettere og gjøre timeoverslag ved kjøp av tjenester, samt utvikle søknader for produksjonsstøtte til 3D/VFX-relatert innhold. Man vil også kunne gjøre valg for mulige videre spesialiseringer innen enkelte retninger.
Tilbudet er dessuten nyttig for medielærere i grunnskole eller høyere utdanning som ønsker kompetanseheving. Årsenheten er også nyttig for å skaffe et bredere kompetansenettverk innen forskning og utdanningssektoren, samt tilbydere og aktører innen 3D/VFX.

Programvare:

På studiet brukes digitale verktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:
- Adobe Creative Cloud
- Trapcode Particular Suite
- Maya
- Mudbox
- UV-Layout Pro
- Zbrush
- PTGui
- Mari
- Nuke
- Arnold render
- Pixar Tractor 2
- Resolume
- DaVinci Resolve
- Shotgun Studio
I tillegg til dette kan det bli behov for spesialverktøy i ulike prosjekter.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:

Studentene har tilegnet seg grunnleggende basiskunnskaper, samt et historisk rammeverk om sentrale emner innen tradisjonell kunst, billedkomposisjon, 3D-kunst, animasjon, motion graphics og compositing, og hvordan disse ferdighetene implementeres i produksjon.
Ferdigheter:

Studentene skal ha erfaring med å kommunisere ideer visuelt. De skal ha utviklet en bedret estetisk sans. De skal i tillegg ha en oversikt over ulike teknikker og verktøy som er bransjestandard for produksjon av høykvalitet 3D/VFX, og hvordan disse kan best benyttes ved ulike typer produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i ulike produksjonsfaser.
Generell kompetanse:

Studentene har erfart å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høyere relasjonskompetanse. De evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne bransjen krever.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Basert på de endringer vi ser i bransjen, vil denne bachelorutdanningen forberede deg til en profesjonell karriere i eksisterende produksjonsselskaper, eller til å skape ditt eget selskap. Gjennom å utvikle nettverk (internship), bygge en portfolio av dine studentproduksjoner og mulighet til å drive studentbedrift, blir du godt forberedt til å jobbe i bransjen etter endt utdanning.

Videre utdanning

Årsenheten kvalifiserer for fortsettelse på Bachelor innen fagfeltet ved Nord Universitet.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å gjøre en investering i noe utstyr selv: Wacom tablet (Intuos 4 eller nyere), minnepenn, ekstern harddisk, headset med mer.

Programevaluering

Studentevaluering gjennomføres på studie-og emnenivå.
Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Steinkjer