Studieplan

Bachelor i 3D art, animasjon og VFX

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Dette studiet gir kreativt utøvende ferdigheter innen produksjon av 3D­-kunst, animasjon og visuelle effekter (VFX) for ulike typer produksjoner. F.eks film, TV, VR­-opplevelser, kunstnerisk innhold for spill og visualiseringer, digital scenografi for moderne teaterproduksjoner, musikkfestivaler, konserter, events for næringslivet, samt kunstprosjekter.

Fokus på ulike markedsområder styrker mulighetene for et bredere jobbmarked for kandidatene. Felles for alle produksjonsformene er å kunne utvikle estetiske visuelle uttrykk, med grunnlag i historieformidling og kunstneriske ferdigheter.

Studietilbudet er lagt til universitetets campus i Steinkjer som har topp moderne datasaler med oppdatert industri­standard programvare, renderfarm, samt grupperom med klippesuiter og et komplett filmstudio med 120m2 greenscreen­-stage. I tillegg har utdanningen tradisjonelt kunstutstyr som staffelier og animasjonsbord. Studentene har også tilgang til profesjonell utstyrspark for film, stillbildekameraer med diverse optikk, samt kraftige projektorer for digital scenografi.

Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-­ferdigheter, gode kunnskaper i engelsk, slik at man er i stand til å lese faglitteratur og følge undervisning som foregår på engelsk.

Nord universitet satser stort på dette fagområdet og er nå en av de få universitetene som tilbyr spesialisering innen den kreativt utøvende delen av 3D/VFX.Studiet er svært produksjonsrettet.

I første studieår vil man få en introduksjon til ulike retninger som senere gir mulighet for fordypning. De fem mulige fordypningene i bachelorløpet er tradisjonell kunst, 3D-­kunst, animasjon, technical direction (TD) og compositing. I tillegg tilbys generelle emner som fortellerteknikk og animasjonshistorie.

I andre studieår bygges det videre på grunnkunnskapene, med mulighet for fordypning i valgte emner. Første semester vies til forelesninger og øvinger, med produksjonsperiode i andre semester. Studenter ved bachelor i Film/TV har sammenfallende produksjonsperiode og det oppfordres til samarbeid. Universitetet legger også til rette for studenter som ønsker å etablere studentbedrift, og det er anbefalt å gjøre dette i løpet av andre studieår.

Tredje studieår gir mulighet for ytterligere fordypning i valgte emner. Siste semester vies til arbeid på bachelorproduksjon. Studentene oppfordres til samarbeid på tvers av valgretninger for å oppnå høyest mulig produksjonskvalitet. Det er også mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp ved universitetet, som f.eks film­ eller spillstudenter. I tillegg til dette kan man konkurrere om attraktive internships hos ulike 3D/VFX­-hus.

Studentene er også delaktig i å arrangere en årlig internasjonal mediefestival (&Action) med innleide gjesteforelesere fra ledende aktører i bransjen. Universitetet legger også vekt på å delta på andre interansjonale konferanser og bransjetreff.

 

Prosjektarbeid og entreprenørskap
Studiet har sterkt fokus på prosjekt­ og teamarbeid. Studenter blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og lærer å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Det satses på innovasjon og entreprenørskap. Universitetet er tilknyttet flere lokale næringsinkubatorer, og tilbyr mentoring rundt etablering av firma. Dette er vanligvis en videreføring av eksisterende studentbedrifter med et visst kundegrunnlag, som ønsker å profesjonalisere driften.

 

Programvare

På studiet brukes digitale verktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

 • Adobe Creative Cloud
 • Trapcode Particular Suite
 • Maya
 • Mudbox
 • UV­Layout Pro
 • Zbrush
 • PTGui
 • Mari
 • Nuke
 • Arnold render
 • Pixar Tractor 2
 • Resolume
 • DaVinci Resolve
 • Shotgun Studio

I tillegg til dette kan det bli behov for spesialverktøy i ulike prosjekter.

Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det fokus på øvinger, prosjektarbeid og produksjonsperioder med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner. Vi vurderer også hver student etter deres entusiasme, orginalitet, progresjon og oppmøte/deltakelse. Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Ferdigheter

Kandidatene må kunne kommunisere ideer visuelt og ha utviklet en god estetisk sans.De må i tillegg beherske de teknikker og verktøy som er bransjestandard for produksjon av høykvalitet 3D/VFX, og hvordan disse kan best benyttes ved ulike typer produksjoner. Kandidatene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i ulike produksjonsfaser.

 

Kunnskaper

Kandidatene har tilegnet seg kunnskaper, samt et historisk rammeverk om sentrale emner innen tradisjonell kunst, billedkomposisjon, 3D-­kunst, animasjon, motion graphics og compositing, og hvordan disse ferdighetene kan implementeres i ulike typer produksjoner.

 

Generell kompetanse

Kandidatene behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse. De evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne bransjen krever.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, VFX Houses, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa.

Videre utdanning

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i innog utland.

Utenlandsopphold

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.

Per 1. januar 2017 er følgende instituasjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: Reykjavik University (Iceland), Plymouth College of Art (England), Breda University of Applied Sciences (Netherlands), Saxion University of Applied Sciences (Netherlands) og Complutence University of Madrid (Spain)

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å gjøre en investering i noe utstyr selv: Wacom tablet (Intuos 4 eller nyere), minnepenn, ekstern harddisk, headset med mer.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner.

Programevaluering

Studentevaluering gjennomføres på studieog emnenivå.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Steinkjer