Studieplan

Joint Bachelor Degree in Animal Science

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Nord universitet tilbyr som eneste universitet å starte veterinærstudiene i Norge, for deretter å avslutte i utlandet. Dermed får du starte studiene i det norske utdanningssystemet, for så å få et spennende utenlandsopphold. Alle seks årene studerer du sammen med den samme klassen som du startet med i Bodø.

Joint Bachelor Degree in Animal Science omfatter første del av veterinærstudiet, og gir deg en grunnleggende biologisk utdanning. De tre første semestrene tar du ved Nord universitet, og omfatter emner i basale biologiske tema som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og økologi. All undervisning foregår på engelsk. Deretter fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia hvor du gjennomfører de tre siste semestrene. Her får du blant annet en innføring i veterinærmedisin. UVMP er rangert blant de 12 beste veterinæruniversitetene i Europa, og er godkjent og akkreditert av The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). EAEVE har som ansvar å evaluere de europeiske veterinærutdanningene, og akkrediteringen av UVMP regnes som et kvalitetsstempel i Europa.

Studenter som fullfører sin bachelorgrad er garantert studieplass på det treårige EU-godkjente veterinærstudiet "Doctor of Veterinary Medicine" ved UVMP.

For en nærmere beskrivelse av studiet, se programoversikt samt egen beskrivelse av emnene ved UVMP i artikkelen nederst på siden (Informasjon om Joint bachelor in animal science).

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om struktur og fysiologi av husdyr.
 • Har kunnskap om grunnleggende prinsipper i patogenesen, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommer hos husdyr.
 • Kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen husdyrfag.
 • Har kunnskap om den historiske utviklingen, tradisjoner og samfunnsmessig relevans av husdyrhold og veterinærmedisin.
 • Kan oppdatere sin egen kunnskap i omsorg, helse og velferd hos husdyr.


Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende riktige rutinemessige diagnostiske metoder og verktøy som brukes i veterinærmedisin.
 • Kan anvende de riktige metodene og teknikkene som brukes i husdyrhold.
 • Kan reflektere over egne prestasjon og resultater av hendelser og gjøre endringer i sin praksis under veiledning.
 • Kan effektivt samle og kritisk analysere ulike informasjonskilder og erkjenner ulike former for bias, og bruke den til å løse faglige problemer.
 • Har kunnskap om de riktige verktøyene og teknikkene for å kommunisere effektivt med andre med lignende bakgrunn.

 
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kjenner og forstår deres juridiske og etiske ansvar i forhold til velferd for husdyr og folkehelse.
 • Kan adressere og løse faglige problemstillinger innen husdyrfag, både individuelt og som et medlem av et team.
 • Kan kommunisere teorier og meninger, både muntlig og skriftlig, på en måte som fremmer utvikling av god praksis.
 • Kjenner til anvendelsen av den vitenskapelige metoden i veterinærmedisin.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i realfag: Matematikk R1 eller S1+S2 og Kjemi 1 + 2.

Yrkesmuligheter

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdannelse med veterinærmedisinsk vinkling. Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide som veterinær på private dyreklinikker. Mange veterinærer jobber også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende helsearbeid.

Videre utdanning

The study programme qualifies for the following studies:
 • Doctor of Veterinary Medicine at UVMP in Kosice, Slovakia
 • MSc in Biology and Aquaculture at Nord University (additional mathematics and statistics may be necessary).

Utenlandsopphold

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold hos vårt samarbeidsuniversitet en obligatorisk del av graden. Utenlandsopphold starter etter vellykket gjennomføring av de første tre semester hos Nord universitet.

Kostnader

Det kan påregnes kostnader inntil kr. 1000,- i feltarbeid ved Nord universitet. I tillegg betales semesteravgift hvert semester.

For de tre siste semestrene av bachelorgraden (4.-6. semester) som tas ved UVMP, Kosice, må du betale skolepenger. Studenter på dette studiet betaler en lavere skolepengesats på bachelorstudiet enn øvrige studenter ved UVMP; 2.750 euro per semester. For de resterende tre årene av veterinærstudiet (Doctor of Veterinary Medicine, 7.-12. semester) betaler du 3.750 euro per semester.

Lånekassen gir lån og stipend for å finansiere skolepengene og studieoppholdet i utlandet.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Joint Bachelor Degree in Animal Science vurderes etter følgende kriterier:

Utdanning fra videregående, herunder:

 • Bestått fagkombinasjoner og oppnådde karakterer. Det vurderes som avgjørende at søkere har dokumenterte kunnskaper i engelsk.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse. Dokumenterte kunnskaper i realfag og engelsk kan kompensere for øvrige mangler mht. generell studiekompetanse.

I tillegg kreves at du har arbeidserfaring i tilknytning til dyr (gårdsdrift, dyrebutikk, dyrepark, akvarier, dyreklinikk og veterinærmedisin).

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener, mappeevaluering, praktisk og muntlig eksaminering.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave ved UVMP. Bacheloroppgaven kan etter avtale skrives med veiledere fra Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø