Du ser nå informasjon om emnet for kull Vår 2019

Bacheloroppgave i selvvalgt bachelorgrad SAM2000

Bacheloroppgave i selvvalgt bachelorgrad SAM2000

Studiepoeng 10,0
Nivå Lavere nivå
Type emne Obligatorisk for studenter med sammensatt bachelorgrad på Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningssemester Vår 2019
Hvilket år i studieprogrammet 1. studieår
Studiested Bodø, Mo i Rana, Levanger, Steinkjer
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Søknadsfrist 14.11.2018

Beskrivelse av emnet

Oppgaven er beregnet på studenter som ønsker å avlegge en Selvvalgt bachelorgrad. Tema for oppgaven skal knyttes til fordypningen (90-sp-gruppen) i den Selvvalgte bachelorgraden. Tema for oppgave må være innenfor et fagområde / tematikk som Fakultetet har veiledningskompetanse på. Samtidig med søknad om opptak, må studenten sende inn en prosjektskisse for oppgaven. Prosjektskissen må inneholde beskrivelse av ønsket tema, forslag til problemstilling og metode - ca 1-2 sider. Prosjektskisse må sendes innen 15.november til synnove.d.tollali@nord.no. Søknad om enkeltemneopptak har frist 15.november

Kostnader

Ingen kostnader ut over semesteravgift og litteratur

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:

  • Ha kunnskap og forståelse om formelle regler for skriving av en selvstendig vitenskapelig tekst
  • Ha fordypet kunnskap om et selvvalgt tema

Ferdigheter
Studenten skal:

  • Kunne foreta kvalifiserte valg av metodiske og teoretiske ressurser knyttet til valgt problemstilling
  • Kunne selvstendig søke, tilegne seg og anvende kunnskap relatert til en problemstilling
  • Kunne forholde seg analytisk til et empirisk eller teoretisk materiale
  • Kunne anvende fagets terminologi i skriftlig framstilling og argumentasjon

Kompetanse
Studenten skal:

  • Kunne planlegge og gjennomføre et mindre selvstendig forskningsarbeid

Kunne motta og dra nytte av faglig veiledning

Forkunnskapskrav

Krav til gjennomført minimum 70 sp i fordypning på sin selvvalgte bachelorgrad.

Studenten må ha bestått, eller være meldt opp til, kurs i Samfunnsvitenskapelig metode, 10 sp. Metodekurset må inneholde både kvantitativ og kvalitativ metode. Metodekurset må være bestått før studenten kan levere sin bacheloroppgave.

Opptak etter individuell vurdering.

Undervisningsform

Individuell veiledning. Vi anbefaler i tillegg at studentene følger eventuelle seminarer og annen undervisning som faggruppen og veileder tilbyr.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Oppgaven er en individuell oppgave, og skal ha et maksimalt omfang på 15 sider, ekskludert forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Det er også anledning for at 2 studenter kan skrive sammen, maksimalt antall sider er da 20. Linjeavstanden skal være 1,5 og 12 punkts skrift. Det settes krav til presise referanser av litteratur og anvendt materiale.

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse

Oppgaven er beregnet på studenter som ønsker å avlegge en Selvvalgt bachelorgrad, og som må ha et selvstendig skriftlig arbeid på minimum 10 sp i sin grad. Tema for oppgaven skal knyttes til fordypningen (90-sp-gruppen) i den Selvvalgte bachelorgraden.

Vurderingsordning

Bacheloroppgave - individuell: 15 sider, 2 studenter: 20 sider (første gang 2018 vår).

Inngår i følgende studier