Studieplan

Adventure Knowledge

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Programmet passer både for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom faglige aktiviteter og studenter som studerer i Norge. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse. Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, norsk kulturarv og opplevelsespedagogikk artikuleres i essayer og blogg. I deltakelse med studenter fra mange andre nasjoner vil norske studenter gjennom felles opplevelser og aktiviteter få en økt forståelse om egen og andres kulturelle bakgrunn. Dette er kunnskap som bare utvikles når man kommer tett på hverandre. Studiet er delt i tre separate emner, hver på 10 studiepoeng: Emne 1: Experience of Nature Emne 2: Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage Emne 3: Experience Pedagogy

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Tuesday 21th August

Room Not available yet (N/A)

Time: 0830 - 1500

Teacher: Arne Fjalstad

 

Subjects

 • Introduction to the course:
 • Introduction to Class-fronter
 • Field based activities (in Geology) - a short introduction
 • The formation of continents
 • Last Ice Age in the Salten region

 

Thursday 23th August

Room N/A

Time: 0815 - 1430

Teacher: Arne Fjalstad

 

Subjects

 • Last Ice Age in the Salten region
 • Introduction to field-working
 • Earthcaching
 • Journal writing in the field

 

Thursday 23th August

Time: 1530 - 1730

Teacher: Arne Fjalstad

 

Subjects

Rib-boat-trip from open ocean conditions outside the harbour of Bodø through the passage between two fiord-systems (Saltenfjord/Skjerstadfjord) creating the ¿worlds strongest¿ maelstrom.

 

Practical information

We will meet up at the Hurtigruta-harbour (see map). You can take bus from the university (Route 1) to bus-stop Orestad park downtown and walk to the premises of the tour-provider Stella Polaris (see sign) close to the harbour-office connected to Hurtigruta harbour, c. 15 min walk from the bus-stop. If you take the bus 1451 o¿clock from the university you will be there in time.

Clothing: Boots that survive some seaspray ¿ other clothing/equipment will be provided by Stella Polaris.

 

Friday 24th August

0830 - 1600: Geological field trip along the fiord-system Saltenfjord - Skjerstadfiord - Misværfjord

Meet up at the main entrance at the university 0830.

Teacher: Arne Fjalstad

 

Subject

Student-fieldwork mapping glacially formed features, demonstration of the local bedrocks and formation and deglaciation of the fiord-system.

 

Practical information

We will be out the whole day, so bring with you cloths to stay warm and dry, and lunch/something to drink.

 

Wednesday Friday: 29th August ¿ 31th September: 3 days round trip Bodø - Engabreen

Start: Meet up at the main entrance of the campus 0830 Wednesday

Teachers: Arne Fjalstad

 

Subjects

Quarternary geology, glaciology, geotourism, archeology - further specified in the guidebook. The tour will include a walk on the glacier Engabreen and into two caves: one coastal cave and one karst-cave.

 

Practical information

Accommodation: 2 nights at Furøy camping at Halsa in Meløy. We will stay in cabins, which are equipped with all needed kitchenware and bedclothes (incl. bath towel).

 

Equipment for the tour on the glacier: Crampons, ice-axe etc. will be provided by the tour-operator Rocks and river. It is also possible to use boots provided by them, but I strongly recommend you to invest in proper outdoor-boots.

 

Lunches: All lunches will be outdoor, so prepare and bring with you lunches, and something to drink, for all three days. We will do shopping in supermarkets in the evenings.

 

Wednesday

We will drive towards Meløy municipality and end up at Furøy camping in the evening. We will have some stops on the route. Arrival at Furøy c. 7 p.m.

 

Thursday

Start: Meet up at the car park 0900 (may be changed due to boat-trip)

 

A day on and at the glacier Engabreen. Take with you lunch and something to drink. Remember warm clothing and sunglasses (see textbox about clothing)!

 

Friday

Start: Meet up at the car park 0900

 

On the way back to Bodø we will have some stops on different localities.

Arrival Bodø ca. 1630.

 

Tuesday 4th September

Room: N/A

Time: 0815 - 1130

Teachers: Arne Fjalstad

 

Subjects

 • Experiences from the excursion Wednesday ¿ Friday 31th August - 02th September
 • Outdoor Life and Experience based tourism

 

Tuesday 4th September

Room: N/A

Time: 1215 - 1600

Teacher: Ken Runar Hanssen

 

Subject

Essay-writing in Adventure knowledge; a required outline of how to write your essay-exam in week 37.

 

Thursday 6th September

Meet up 0900 at Mørkvedhallen

Time: 0900 - 1600

Teacher: Esten Skullerud (?)

Subject

Tourism based on Outdoor Life. Canoeing on lake Vatnvatnet as type-example.

 

Practical information

You need: notebook, pen/pencil, warm clothes as recommended on the glacier (see first page), extra set of dry clothes stored in waterproof plastic bag (just for safety), drinking cup box lunch, soft drink, sausages or hamburger to heat at open fire, sweets/chocolate. Take with you camera (stored waterproof), binoculars, and seating pad, if you have.

 

Friday 7th September

Meet up 1015 at the main entrance at the university or at Flatvold dormitory (by appointment).

Time: 1015- 1500

Teachers: Arne Fjalstad

 

Subject

Geological field trip to the famous and beautiful beach Mjelle c. 20 km NE of Bodø town-centre. Both bedrocks and ongoing sedimentary process will be studied.

 

Practical information

You will need warm, dry clothes, lunch box and something to drink, pencil and a small notebook, a camera if you have.

 

Tuesday 11th September

Room: N/A

Time: 0830 - 1130

Teacher: Arne Fjalstad

 

Subject

Rock cycle: Collected rocks on different trips are put into a rock-cycle

Orientation about the exam.

 

Friday 14th September

Meet up in Bodøsjøen. Details will be given by Leonie

Time: 1230- 1530

Teacher: Leonie Johann (?): leonie.johann@nord.no

 

Subject

Mapping life in the tidal zone

 

Practical information

You will need warm, dry clothes, pencil and a small notebook, a camera if you have.

 

Exam-period

Home-essay from 14th September 1600 to 21th September 1600

Friday 15th - Friday 22th September

 

Writing thesis

 

Published on Fronter Friday 15th September 1600

Hand-in on Fronter before Friday 22th September 1400

 

 

NOTE: Clothing

The coastal climate in Northern Norway is unpredictable. Temperatures varies between 6 - 20 0C, in worst cases down to 3-4 0C on the glacier. You have to expect precipitation and you will walk on uneven ground, incl. a glacier. We therefore recommend waterproof outdoor clothing and warm inner clothing (e.g. wool underwear and fleece or wool sweater). Mittens, a beanie, a day-walking sack, and sunglasses is required on a day-trip on the glacier. You also need ankle high light mountain boots that fits crampons. A thermos for hot drinks is warmly recommend, for our outdoor-lunches!

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene. Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske natur og samfunnsliv. Norske studentene vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Yrkesmuligheter

Programmet er beregnet for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse.

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, litteratur, kultur skal uttrykkes i et essay, et essay som også skal ta for seg den læringen man får gjennom å lære gjennom opplevelser.

 

Studieprogrammet består av tre moduler (10 studiepoeng hver):

 • Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage
 • Experience of Pedagogy
 • Experience of Nature

Studiet kan inngå i bachelor-programmer, enten ved Nord universitet eller ved andre høgere utdanningsinstitusjoner. Dette må godkjennes ved den enkelte institusjon.

Videre utdanning

n/a

Utenlandsopphold

Studiet er opprettet for at utenlandsstudenter kan studere ved Profesjonshøgskolen. Norske studenter vil gjennom studiet få internasjonal erfaring i møte med utenlandsstudenter.

Kostnader

Studentene vil belastes for overnatting på reiser; ca. 300 kr pr natt på obligatoriske reiser spesifisert i emnebeskrivelsene. Det påløper ikke andre kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø