Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Vitenskapelige metoder (BI224F)

Vitenskapelige metoder

BI224F

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse av vitenskapelig metodikk i biologifaget fra hypoteseformulering, datainnsamling og statistisk dataanalyse til presentasjon av vitenskapelige resultater.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten vil:

  • Ha grunnleggende kunnskap om sentrale teorier og metoder for vitenskapelige undersøkelser
  • Ha kunnskap om grunnleggende dataanalyse
  • Ha forståelse for etiske utfordringer involvert i vitenskapelig analyse

Ferdigheter Kandidaten vil:

  • Være i stand til å finne, vurdere og referere til vitenskapelig informasjon fra et specter av kilder og gjøre begrunnede vurderinger
  • Være i stand til å reflektere over egen akademisk utførelse samt å justere denne under veiledning

Generell kompetanse Kandidaten vil:

  • Demonstrere forståelse for sentrale aspekter ved vitenskapelig forskning
  • Være i stand til å kommunisere biologisk kunnskap som teorier, forskningsspørsmål og resultater muntlig og skriftlig

Type emne

Obligatorisk: Bachelor i biologi

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Sentralt i undervisningsopplegget er flere studentprosjekter hvor et spekter av vitenskapelige metoder utføres av studentene basert på egne data.

Grunnleggende dataanalyse gjennomgås på datalab ved bruk av analyseverktøyet R.

Forelesninger, seminarer, veiledet studentprosjekt, lab.

Anbefalte forkunnskaper

MA116F Matematikk/statistikk for biologer eller tilsvarende.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Mappe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI135Fv1 Biostatistikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur