Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode (BI300F)

Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode

BI300F

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven. Emnet gir innsikt i forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, og vektlegger praktisk øvelse i innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:

 • ha praktisk kunnskap om relevante forskningsmetoder og vitenskapelig kommunikasjon
 • forstå vanlige statistiske analysemetoder og kjenne til de underliggende forutsetningene for både parametriske og ikke-parametriske analyser
 • forstå etiske utfordringer involvert i forskning og formidling av nye vitenskapelige resultater

Ferdigheter
Studenten skal:

 • skal beherske effektiv innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon
 • kunne bruke relevante referanseverktøy, presentasjonsteknikker og skriftlige uttrykksformer
 • kunne delta i kvantitative utredninger av publiserte resultater fra akvakultur eller marin økologi

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • beherske grunnleggende akademiske arbeidsmetoder og kommunikasjonsferdigheter som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven i havbruk eller marin økologi
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning eller marin økologi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innen ansvarlig kommunikasjon av nye forskningsresultater fra akvakultur eller marin økologi

Type emne

Obligatorisk:
Master i havbruk (inklusiv deltid)
Master i marin økologi

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur eller lignende.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samlingsbaserte forelesninger og selvstendige innleveringsoppgaver

Forelesninger, innleveringsoppgaver og tilbakemelding på oppgavebesvarelsene.

Anbefalte forkunnskaper

Innføringskurs i matematikk, statistikk og dataprogrammering.

Emneevaluering

Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappeevaluering, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Hjemmeeksamen, 3 dager, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI300F-001v1 Metodekurs for masterstudenter - 8 studiepoeng.
BI300F-002v1 Metodekurs for masterstudenter - 2 studiepoeng.
BI300F-001v1 Metodekurs for masterstudenter - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur