Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer (AK310F)

Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

AK310F

Beskrivelse av emnet

Temaer som emnet vil belyse:

Immunologiske responser hos fisk og hvordan sykdomsorganismer bekjempes av verten.

Betydning av stress og fiskevelferd i oppdrett.

De mest utbredte bakterielle, virale og parasittiske sykdommer hos laksefisk.
Behandling, kontroll and forebygging av sykdom - vaksiner, profylakse og terapi
Metoder for deteksjon av patogen og diagnostikk.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

  • Kunnskap om forsvarmekanismer hos fisk, inkludert vert-patogen-interaksjoner.
  • Kunnskap om fiskevelferd, stressrespons og hvordan stress hos oppdrettsfisk påvirker helsen.
  • En generell forståelse av de store smittsomme sykdommer av oppdrettede akvatiske dyr, spesielt de som påvirker oppdrett av laksefisk.
  • Innblikk i hvordan en kan forebygge og redusere risiko for sykdomsproblemer i oppdrett av fisk, med utgangspunkt i oppdrett av laksefisk.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • forstå grunnleggende stressrespons hos fisk og betydning for helse og velferd.
  • ha lært om funksjonene til de ulike komponentene i immunsystemet.
  • skille klasser av patogener og vurdere både fysiologiske og patologiske forandringer assosiert med sykdommer.
  • Studentenvil ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om viktigheten av å kontrollere og forebygge sykdommer for å sikre bærekraftig havbruk.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

  • Studenten skal kunne bruke sin kompetanse på ulike områder, både innen vitenskap og i praktisk akvakultur.
  • Studentene vil lære å ta i bruk etablerte og nye tiltak for å forebygge sykdommer og opprettholde oppdrettsfiskens helse.

Type emne

Valgemne: Master i havbruk

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og labøvelser.
Blokkbasert undervisning torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere.

Anbefalte forkunnskaper

AK205F Fiskehelse og BI217F Mikrobiologi eller tilsvarende.

Emneevaluering

Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 fra skoleeksamen til hjemmeeksamen for dette emnet.

Vurderingsordning

Overlappende emner

AK310F-001v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave - 3 studiepoeng.
AK310F-002v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - skoleeksamen - 7 studiepoeng.
AK310F-001v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur