Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2019

Biokjemi og cellebiologi BI132F

 

Biokjemi og cellebiologi BI132F

Studiepoeng 10,0
Nivå Lavere nivå
Type emne

Obligatorisk:

Bachelor i biologi

Joint Bachelor Degree in Animal Science

Undervisningssemester Vår 2020
Hvilket år i studieprogrammet 1. studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Undervisningsspråk Engelsk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

Biokjemi: Biologiske makromolekylers struktur, respirasjon, fermentering og hovedtrekk i fotosyntese. Cellebiologi: Cellers membraner og intracellulære strukturer (organeller), dannelse av organeller sett med evolusjonsbriller, om cellen som den minste levende enhet , mitose, meiose og cellesyklus, signalveier.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har bred kunnskap om begrepet celler som den minste levende enhet, deres struktur og funksjon.
 • Har kunnskap om grunnleggende biokjemi, med hovedvekt på respirasjon og biologiske makromolekyler.
 • Kjenner til grunnleggende forskningsfelt innen feltene cellebiologi og biokjemi.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor cellebiologi og biokjemi.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan anvende relevant teoretisk kunnskap til utførelsen av enkle laboratorieoppgaver.
 • Kan vitenskapelig rapportere ved bruk av riktig cellebiologi og biokjemisk terminologi, resultatene fra grunnleggende cellebiologiske eksperimenter.
 • Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkningen av observasjoner innhentet fra cellebiologi eksperimenter.
 • Kan reflektere over sin observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende cellebiologiske teknikker.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har kunnskap og forståelse om risikoen ved arbeid i en cellebiologi laboratorium.
 • Kan kommunisere resultater og teorier skriftlig.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor områdene cellebiologi og biokjemi.

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi og animal science.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

60 timer fordelt på forelesninger, gruppediskusjoner og labøvelser. 4 timer fordelt på forelesninger og gruppediskusjoner hver uke i ca 13 uker 3 ganger ca 4 timer labøvelser

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Anbefalte forkunnskaper

KJ100F Grunnleggende kjemi eller tilsvarende

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres skoleeksamen (4 timer, bokstavkarakter) våren 2020 til hjemmeeksamen (3 timer, bestått/ikke bestått), for dette emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI115F-2 Cellebiologi - 5 studiepoeng.
BI115F-001 Cellebiologi - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
BI116F-001 Innføring i kjemi og cellebiologi - Kjemi labøvelser - 5 studiepoeng.
BI124F Cellebiologi og biokjemi - 10 studiepoeng.
BI124F Cellebiologi og biokjemi - 10 studiepoeng.
BI146F Cellebiologi for dyrepleiere - 10 studiepoeng.
BI136F Innføring i cellebiologi - 10 studiepoeng.
MAR2034 Cellebiologi - 5 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Joint Bachelor Degree in Animal Sciencehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/baanimalJoint Bachelor Degree in Animal ScienceBachelor studium
Bachelor i biologihttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/babiiBachelor i biologiBachelor studium
Joint Bachelor Degree in Animal Sciencehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAANIMAL.aspxJoint Bachelor Degree in Animal ScienceBachelor studium
Bachelor i biologihttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BABII.aspxBachelor i biologiBachelor studium
Joint Bachelor Degree in Animal Sciencehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/BAANIMAL.aspxJoint Bachelor Degree in Animal ScienceBachelor studium
Bachelor i biologihttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/BABII.aspxBachelor i biologiBachelor studium