Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

RNA-Biologi (BI322F)

RNA-Biologi

BI322F

Beskrivelse av emnet

Genom-analyser viser klar kopling mellom genetisk kompleksitet og RNA-basert regulering. Men hva gjør RNA så unik sammenlignet med DNA? I dette emnet har vi fokus på RNA arvestoffets mangfoldigheter, fra molekylær arkitektur til cellulære funksjoner og biologiske roller. Tema inkluderer bl.a katalytiske RNA, RNA modifisering, intron spleising, RNA stabilitet, korte og lange ikke-kodende RNA, og nye utviklinger innen sekvensbasert RNA måling.

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene skal ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • Ha teoretisk kunnskap om viktige aspekter innen RNA biologi, inkludert RNA struktur, cellulær funksjon og biologisk rolle
  • Forstå:

i) RNA struktur fra sekvens til 3D

ii) de katalytiske egenskaper til RNA

iii) hvordan spleisosomet og ribosomet fungerer

iv) modning og stabilitet av cellulært RNA

v) RNA editering og nukleotid modifisering

vi) hvordan små og lange ikke-kodende RNA fungerer

vii) og den nye utviklingen innen feltet RNA biologi

  • Forstå hvorfor og hvordan RNA biologi kan anvendes innen genomikk

Ferdigheter:

  • Lese og forstå ny vitenskapelig litteratur innen feltet RNA biologi
  • Forstå de ulike rollene til RNA i celler
  • Kunne dokumentere og formidle nye vitenskapelige resultater

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne kommunisere hva RNA er, hvorfor det er viktig å undersøke RNA, og hvordan slike undersøkelser kan planlegges og utføres

Type emne

Valgemne.

Forkunnskapskrav

For studenter tatt opp på Master i biovitenskap eller PhD i Akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Undervisningsform

Undervisning "ansikt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning (20t), Spørsmål/diskusjons kollokvier (4t). Obligatorisk forskningsseminar (8t).

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til molekylærbiologi tilsvarende BI122F (Genetikk og Evolusjon,10 ECTS) og BI210F (Molekylær Cellebiologi).

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Mappe - Skriftlig oppgave med muntlig presentasjon, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Muntlig eksamen, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur