Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Videregående finansregnskapsanalyse

BE338E

Beskrivelse av emnet

Kurset behandler subjektive vurderinger og underliggende forutsetninger i regnskap, herunder periodiseringselementet i regnskapsmessige resultater, regnskapspostulater og sensitivitetsanalyse i regnskap. Analyse av kvaliteten på regnskapsrapporter og manipuleringsmuligheter er viktig del av kurset. Det blir også gitt en innføring i justering av regnskapstall ut fra verdsettelsesformål.

Forkunnskapskrav

Fyller gjeldende opptakskrav til det toårige studiet Siviløkonom/Master of Science in Business.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • innehar avansert breddekunnskap innenfor fagområde økonomistyring med fokus på analyse av finansregnskap
 • ha innsikt i kompleksiteten innenfor regnskapsfaget
 • har innsikt i forskningslitteratur som belyser utfordringer ved regnskapsmessige skjønnsvurderinger og fortolkninger
 • kjenne til ulike måter å analysere regnskap på og ha bredde kunnskap om regnskapsmessig kvalitet

Ferdigheter

 • kan drøfte utfordringer ved tradisjonelle regnskapsmodeller og rapporteringsformer
 • utvikle evne til kritisk vurdering av underliggende forutsetninger i regnskap og hva det vil si å endre slike forutsetninger
 • kunne gjennomføre en regnskapsanalyse av en virksomhet (under veiledning), herunder kritisk vurdere regnskapsinformasjonen som er presentert, samt å kunne bearbeide denne til verdsettelsesformål

Generell kompetanse

 • Kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk
 • opparbeide evnen til å vurdere og diskutere koblingen mellom modellmessige forutsetninger og begrensninger, sett opp imot praktiske problemstillinger og vurderinger
 • kunne jobbe og løse problemstillinger i grupper

Type emne

Hovedprofil, valgbart.

Undervisningsform

Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Plenumforelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført 1. semester på MSc in Business eller Master i regnskap og revisjon ved Nord universitet.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst).
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Oppgave (gruppe 2-3 studenter), teller 40/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023 Språk Studiepoeng 7,5 Studiested   Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen