Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Digital forretningsutvikling

IKT6001

I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy.   Nett og samlingsbasert undervisning.
Søknadsfrist: 01. september

Beskrivelse av emnet

I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon ved hjelp av digitale verktøy. Her får du innsikt i digitalisering og IT-strategi i skjæringspunktet mellom teknologi- og forretningsforståelse.

Dette emnet er tilrettelagt for kandidater som er i jobb. Undervisningen gjennomføres som nett- og samlingsbasert. I tilfellet myndighetene fortsetter nedstengingen av universitetene høsten 2020, vil emnet tilbys som 100%-nettbasert.

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om effektene av den digitale transformasjon av virksomheter og markeder
 • Ha kunnskap om hva informasjonssystemer er, muligheter og utfordringer ved innføring og bruk av informasjonsteknolog
 • Ha kunnskap om forholdet mellom forretningsstrategi og digitale verktøy
 • Ha kunnskap om hvilke ressurser som trengs for å realisere verdien av informasjonsteknologi


Ferdigheter

 • Kan identifisere, vurdere og anvende teknologiske verktøy for å bidra til å realisere driftsmessige og markedsmessige gevinster.
 • Kan analysere og utarbeide planer for hvordan teknologiske verktøy vil bidra til innhenting, bearbeiding, lagring og formidling av informasjon.
 • Kan analysere og modellere forretningsprosesser for å kartlegge virkeligheten og lete etter prosessforbedringer.
 • Kan anvende teorier og modeller når en analyserer en virksomhets bruk av informasjonsteknologi og foreslå tiltak for styring og drift av bedriftens digitale ressurser
 • Kan benytte teknologiske verktøy til samhandling, koordinering og kommunikasjon

 

Generell kompetanse

 • Kan forstå mulighetene og utfordringene ved organisasjoners bruk av informasjonsteknologi
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon der digitalisering brukes som et strategisk forretningsverktøy
 • Kan reflektere over, og ta i bruk, informasjonsteknologi for å fremme læring og kunnskapsdeling i organisasjoner
 • Kan beskrive og reflektere over forskningsbasert litteratur

 

Type emne

Videreutdanning

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

 • Forelesninger med gjennomgang av relevant litteratur
 • Arbeid (ofte i grupper) med praktiske caser knyttet til forelesningene og diskusjoner
 • Gjesteforelesninger som gir praktiske vinklinger på ulike tema og bedriftseksempler
 • Obligatorisk oppgave. Oppgaven skal være tilknyttet tema som naturlig hører inn under en av hoveddelene i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekopetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Oppgave.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

 Semesterplan 2020

​​Torsdag 1 . oktober​
​​Kl. 09:00-15:00
​C105, Campus Helgeland
​Torsdag 15. oktober
Kl. 09:00-15:00
​Webinar 1​​
​Torsdag 22. oktober
Kl. 09:00-15:00
​Webinar 2
​Torsdag 5. november
Kl. 09:00-15:00
​Webinar 3
​Torsdag 19. november
Kl. 09:00-15:00
​​Auditoriet, Campus Helgeland


Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2020 Språk Norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen