Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2020

Bærekraft i praksis ECO2009

I dette kurset får studenten en unik erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med bærekraft og entreprenørskap, i tverrfaglige team. Studenten jobber med lokale case fra virkeligheten sammen med studenter fra ulike fakulteter og studieretninger. Kurset gir et innblikk i bærekraftproblematikken fra ulike faglige perspektiver.

Bærekraft i praksis ECO2009

Studiepoeng 10,0
Nivå Lavere nivå
Type emne Valgfritt
Undervisningssemester Høst 2022
Hvilket år i studieprogrammet 3. studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen
Undervisningsspråk Engelsk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

I dette kurset får studenten en unik erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med bærekraft og entreprenørskap, i et tverrfaglige team. Å skape et mer bærekraftig samfunn er kompleks hvor vi må ta hensyn til samspillet mellom økologiske, sosial, og økonomiske forhold. Det er derfor et behov for å jobbe tverrfaglig for å løse bærekraftsutfordringer i samfunnet.

Kurset gir et innblikk i bærekraftproblematikken fra ulike faglige perspektiver. Videre vil studenten jobbe med et lokalt case fra virkeligheten i et tverrfaglige team med studenter fra ulike fakulteter og studieretning. Studentene arbeider med å definere og forstå hva de virkelige problemene relatert til en bærekraftsutfordring er, og bruker verktøy for selvdrevet entreprenøriell handling for å finne kreative løsningsforslag for bærekraftig utvikling.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne ha fått:

 • kunnskap om ulike perspektiver på bærekraft.
 • forståelse for kompleksiteten av bærekraftutfordringer og kunne vurdere de i forhold til ulike perspektiver på bærekraft.
 • kunnskap om hvordan en gjennom entreprenøriell handling kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.
 • kunnskap om kommunikasjon og samarbeid i tverrfaglige team.

Ferdigheter:

studenten skal etter fullført emne:

 • kunne identifisere problemområder for bærekraftig utvikling.
 • ha utviklet entreprenørielt tankesett som gjør dem kompetente til å se muligheter og handle aktivt for å løse bærekraftsutfordringer.
 • forstå hvordan de kan bruke sin faglige bakgrunn og erfaringer til å løse miljøutfordringer i et tverrfaglig team.
 • ha utviklet samarbeidskompetanse og kommunikasjonsferdigheter i tverrfaglige team.

Generelle kompetanser:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • fungere som en endringsagent som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.
 • forstå tverrfaglige utfordringer, og bidra med sin kompetanse i diskusjoner i komplekse problemstillinger.
 • samarbeide med, og formidle løsningsforslag, til aktører i samfunnet som jobber med bærekraftsproblemer. 
 • forstå hvordan han/hun kan bruke egen faglige kompetanse for å løse problemstillinger i tverrfaglige team.
 • reflektere over hvordan en prosjektprosess og et samarbeid i et tverrfaglig team fungerer. 

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Obligatorisk deltakelse på grunn av team arbeid. 

Undervisningen bygger på følgende metoder:

Prosjektarbeid i team, caseoppgave fra lokale problemeiere, team øvelser, refleksjon, dialog og forelesninger.

Studenter fra ulike fakulteter og disipliner jobber i tverrfaglige team med real-time case for å foreslå løsninger til bærekraftsutfordringer i samfunnet. Studentene får case-oppgaven fra en lokal problemeier.

I løpe av kurset vil studentene levere to skriftlige arbeider som samles i ei mappe for vurdering: 1) en prosjektoppgave fra team-arbeidet og 2) et refleksjonsnotat om teamarbeidsprosessen.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappe bestående av en gruppeoppgave og et refleksjonsnotat (A-F).

Obligatorisk deltakelse, 80% deltakelse (Bestått/Ikke bestått).

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappe, refleksjonsnotat ind. og en gruppeinnlev., teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Obligatorisk deltakelse 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Business - semesterpakkehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/intentBusiness - semesterpakkeHalvårsstudium og kortere
Bachelor i økonomi og ledelsehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/baokledBachelor i økonomi og ledelseBachelor studium
Bachelor i biologihttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/babiiBachelor i biologiBachelor studium
Bachelor i økonomi og ledelsehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAØKLED.aspxBachelor i økonomi og ledelseBachelor studium
Bachelor i internasjonal markedsføringhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/EMMMP.aspxBachelor i internasjonal markedsføringBachelor studium
Business - semesterpakkehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/INTENT.aspxBusiness - semesterpakkeHalvårsstudium og kortere