Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Introduksjon til entreprenørskap og ideutvikling (ECO2004)

Introduksjon til entreprenørskap og ideutvikling

ECO2004

Vurderingsordning

Oppgave, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Overlappende emner

EK239Ev1 Introduksjon til entreprenørskap og ideutvikling - 7.5 studiepoeng.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Studiepoeng 7,5 Studiested   Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen