Studieplan

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 8. - 13. trinn

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Samlingsplan vil være klar innen utgangen av mai 2017.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlinger


Læringsutbytte

Beskrives i emneplanene

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå (Norsk 1).

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.

Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

Yrkesmuligheter

Studiet gir kompetanse for å undervise i norsk på 8.-13. trinn.

Videre utdanning

Bestått Kompetanse for kvalitet: norsk 2, 8.-13. trinn kvalifiserer for opptak til Norsk fagdidaktikk 30 stp.

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur må studenten rekne med kostnadar til relevant utstyr for nettbasert undervising. Det vil seie nettoppkobling, høyretelefonar og web-kamera som fungerer tilfredsstillande.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med 2 oppgaveinnleveringer (OP), en på nynorsk og en på bokmål, 2 obligatoriske arbeider (OA), en på nynorsk og en på bokmål, muntlig presentasjon (PS), obligatorisk deltakelse (OD), skriftlig skoleeksamen på nynorsk (SK) og hjemmeeksamen på bokmål (HJ).

Avsluttende eksamen

Hvert emne avsluttes med eksamen. Nærmere bekrevet under hvert emne.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø