Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Innovasjon og endringsprosesser (ORG5000)

Innovasjon og endringsprosesser

ORG5000

Beskrivelse av emnet

I en verden med økende markedsdynamikk, politiske skiftninger, globale utfordringer og stadig raskere teknologisk utvikling, blir organisasjoners etablerte virksomhet kontinuerlig utfordret. Både bedrifter og offentlige organisasjoner må sette innovasjon og utvikling i fokus. For å lykkes med dette, trengs det både ledere og ansatte som kan se og ta tak i nye muligheter, gjennomføre innovasjonsprosesser, og som skaper engasjement hos sine medarbeidere for endring.

Emnet vil gi innsikt i utvikling av forretningsmuligheter i nye og eksisterende organisasjoner, innovasjon i offentlig sektor, og hvordan man kan tilnærme seg store og små samfunnsutfordringer gjennom et entreprenørielt tankesett.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal etter endt emne ha fått:

 • Kunnskap om betydningen av innovasjon i offentlige og private organisasjoner, og om interne og eksterne drivkrefter for innovasjon
 • Kunnskap om hvordan innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser kan initieres, gjennomføres og evalueres
 • Kunnskap om utfordringer og barrierer for innovasjon og endring i organisasjoner, og om hvordan disse kan møtes
 • Kunnskap om utvikling av produkter og tjenester, og identifisering av nye virksomhetsområder
 • Kunnskap om sammensetting og tilrettelegging for effektivt teamarbeid

Ferdigheter Kandidaten skal etter endt emne:

 • Kunne analysere interne og eksterne drivkrefter for endring, og diagnostisere behov for endring og fornyelse
 • Kunne forholde seg til betydelige samfunnsendringer, eksempelvis økt digitalisering, fokus på sosial og miljømessig bærekraft, og endringer i internasjonale relasjoner og samhandling, herunder identifisere og ta tak i relevante utfordringer og muligheter som oppstår
 • Ha evne til å identifisere og ta tak i utfordringer og muligheter innen en organisasjon gjennom et entreprenørielt tankesett
 • Kunne finne og bruke relevante verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
 • Ha evne til å håndtere endringer og usikkerhet i en organisasjon
 • Forstå lederens rolle i endring, og hvordan lederen gjennom kommunikasjon og involvering skaper forståelse og engasjement for endring blant ansatte

Generell kompetanse Kandidaten skal kunne

 • Samarbeide i tverrfaglige team
 • Problemløsning gjennom aktiv tilnærming
 • Prosjektarbeid, herunder å lede og gjennomføre et prosjekt i team
 • Kommunikasjon, presentasjon og formidling i endrings- og innovasjonsprosesser

Type emne

Obligatorisk

Forkunnskapskrav

Oppfyller gjeldende opptakskrav til Master i regnskapap og revisjon eller Master of Science in Business

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Læringen baseres i stor grad på studentaktive undervisningsformer der studentene jobber med faktiske utfordringer. Ulike pedagogiske metoder vil bli benyttet:
 • Undervisning i klasserom med fokus på løsning av case
 • Intensivt prosjektarbeid der studentene jobber sammen i team om et konkret prosjekt i samarbeid med en bedrift, offentlig virksomhet eller frivillig organisasjon. Hoveddelen av arbeidet vil bli gjennomført intensivt i løpet av en uke med obligatorisk deltakelse. Elementer av teamutvikling og bevisstgjøring i forhold til egen rolle i team vil inngå som en del av prosessen. Prosjektarbeidet vil bli veiledet.
 • Forelesninger

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator, to-språklige ordbøker

Eksamensbeskrivelse

Mappen teller 60 % av totalkarakter. Skriftlig skoleeksamen teller 40 % av sluttkarakter. Mappen består av obligatorisk oppmøte som del av prosjektarbeid (godkjent/ikke godkjent), gruppebasert prosjektpresentasjon (teller 60 % av mappekarakter) og 5-siders individuell refleksjonstekst fra prosjektarbeidet (teller 40 % av mappekarakter).

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Muntlig - gruppepresentasjon, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Oppgave, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Obligatorisk deltakelse - 4 dager i uke 40, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Overlappende emner

LED5004v1 Endringsledelse - 4 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2020 Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen