Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Teamarbeid i praksis

ENT5003

I dette valgemnet får studentene utvikle sin samarbeidskompetanse, en ferdighet som stadig etterspørres i arbeidslivet. De får trening i hvordan de kan jobbe kreativt og konstruktivt i team, og i hvordan de kan gjennomføre et prosjekt med et godt sluttresultat.

Beskrivelse av emnet

I dette valgemnet får studentene utvikle sin samarbeidskompetanse, en ferdighet som stadig etterspørres i arbeidslivet. De får trening i hvordan de kan jobbe kreativt og konstruktivt i team, og i hvordan de kan gjennomføre et prosjekt med et godt sluttresultat.

Studentene skal gjennom semesteret jobbe i team med et prosjekt og aktivt reflektere over samarbeidsprosessen underveis. Studentene får trening i å identifisere, håndtere og evaluere situasjoner som oppstår i teamarbeid.

I prosjektet skal studentene bruke sine ulike kompetanser og erfaringer på nye måter, for å sammen identifisere problemstillinger og finne løsninger på utfordringer fra samfunns- og arbeidsliv. Studentene vil trenes i et entreprenørielt tankesett, der aktivitet, nye løsninger og gjennomføring står sentralt.

Emnet tilbys i samarbeid med Engage - Center for entrepreneruship in education: http://www.engage-centre.no/

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten kan gjøre rede for forutsetninger for godt teamarbeid, og benytte kunnskapen til å reflektere over arbeidet i eget team.
 • Studenten kan reflektere over hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker et samarbeid.
 • Studenten kan anvende relevante begrep og grunnleggende gruppeteori til å analysere opplevde samarbeidssituasjoner og hvordan de jobber med prosjektet.

Ferdigheter

 • Studenten kan iverksette tiltak som stimulerer samarbeid, og kan bidra til å endre lite konstruktive samhandlingsmønstre.
 • Studenten kan gi konstruktiv tilbakemelding til andre og reflektere over tilbakemeldinger fra andre.
 • Studenten kan anvende sin kompetanse i et teamarbeid, og samarbeide om å identifisere utfordringer og finne nye løsninger på åpne problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Studenten har utvidet sitt perspektiv på egen fagkompetanse, og kan formidle og anvende den i møte med andre med ulik fagkompetanse og bakgrunn.
 • Studenten er trent på forholde seg til eksterne samarbeidspartnere på en konstruktiv måte

Studenten har evne til å presentere løsninger for eksterne aktører på en god måte.

Type emne

Valgemne 

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

 • Forelesning
 • Fasiliert og veiledet gruppearbeid hvor studentene jobber med konkret prosjekt
 • Praktiske øvelser
 • Refleksjonsskriving

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensbeskrivelse

1. En mappe bestående av: 

  • Obligatorisk deltagelse i minimum 80 % av undervisningsdagene
  • Et arbeidskrav som er en samarbeidsavtale
  • Et obligatorisk arbeid som består av et individuelt refleksjonsnotat
  • Prosessrapport

2. En innleveringsoppgave bestående av en prosjektrapport 

 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappe, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Oppgave - prosessrapport - gruppe, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen