Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Strategisk innovasjonsledelse

LED2004

Beskrivelse av emnet

Digitalisering og innovasjon er ressurser for å skape fremtidig konkurransefortrinn. Strategisk innovasjonsledelse vil gi innsikt i hvordan organisasjoner kan rigges for å identifisere og realisere potensiale gjennom strategi, organisasjon og ledelse. 

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

  • Kunnskap om- og forståelse av ulike teoretiske perspektiv innen strategi, organisasjon, ledelse og innovasjon
  • Hvordan organisasjoner fungerer internt og i forhold til sine omgivelser
  • Hva som hemmer og fremmer innovasjonsprosesser i organisasjoner

Ferdigheter:

  • Kan gjennomføre strategiske analyser og vurdere hvordan virksomheter kan organiseres og ledes for å utvikle sitt konkurransefortrinn
  • Kan fungere som fagstøtte for organisasjoner som ønsker å lykkes med innovasjonsbaserte tilnærminger, både internt i bedriften og gjennom samarbeid med andre organisasjoner
  • Forstår betydningen av- og bidra til innovasjon og endringsprosesser i ulike organisasjoner

Generell kompetanse:

  • Kunne analysere og kommunisere ulike problemstillinger innenfor strategisk innovasjonsledelse, samt foreslå forbedringer

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, gruppearbeid og case.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene:

IKT1028 Digital forretningsforståelse

IKT1004 Internett, sikkerhet og tjenester

IKT1007 Digital markedsføring

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Oppgave, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Oppgave, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Norsk Studiepoeng 15,0 Studiested Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen