Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Laboratoriesikkerhet

KJ105F

Beskrivelse av emnet

Laboratoriesikkerhet skal gi nødvendig informasjon til nye studenter, og gi opplæring i hvordan man skal arbeide på laboratoret for å unngå ulykker og personskade. Det vil også bli gitt en introduksjon til ulike typer sikkerhetsutstyr og hvordan disse skal brukes, samt opplæring i bruk av mikroskop. Sikkerhetskurset er obligatorisk, har en varighet på tre timer og må tas i starten av første semester av studiet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

For studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, der fullført KJ105F Laboratoriesikkerhet kreves før andre obligatoriske undervisningsaktiviteter i studiet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
 • hva slags arbeidsrutiner som må følges
 • hva slags verneutstyr som finnes og når det skal brukes
 • å kjenne til sikkerhetsdatablad og hva slags informasjon som finnes der
 • branninnstruksen ved Nord universitet og varslingsrutiner ved uhell/skade
 • Bruk av mikroskop Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en ansvarlig lærer
 • vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke skulle oppstå
 • vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann Generell kompetanse

Studenten skal forstå at

 • ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid sikkert og trygt
 • det kan lett skje skader på personer og utstyr om sikkerhetsregler ikke følges

Type emne

Obligatorisk for bachelor i biologi, animal science, dyrepleie og havbruksdrift og ledelse, samt for utvekslingsstudenter.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Obligatorisk oppmøte. Kurset har en varighet på fire timer, fordelt på forelesning og laboratorieøvelse.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres hvert tredje år av studentene gjennom sluttevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 4 timer, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 0,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur