Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Norsk for utlendinger

NO106L

Ønsker du å lære deg norsk? Dette kurset gir deg en innføring i grammatikk. Du øver deg også på å skrive og snakke norsk.

Beskrivelse av emnet

Studentene vil få en grunnleggende introduksjon til norsk språk (bokmål). Kurset starter på begynnernivå, men progresjonen vil være relativt hurtig.Både skriftlig og muntlig språktrening står sentralt, og emnet krever høy grad av deltakelse fra studentene. Studentene skal delta i samtalegrupper, svare på spørsmål, og ha individuelle muntlige presentasjoner.

Sentralt i undervisningen står:

 • Grunnleggende grammatikk: morfologi og syntaks
 • Vokabular
 • Regler for uttale
 • Lese, snakke og svare på spørsmål
 • Egenarbeid i form av lekser og skriftlige innleveringsoppgaver

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Studentene skal få grunnleggende kunnskap om:

 • Uttaleregler
 • Syntaks i det norske språket
 • Hovedregler for viktige ordklasser som verb, substantiv, pronomen og adjektiv

Studentene skal få grunnleggende ferdigheter i bokmål og skal kunne:

 • Produsere tekster på et middels høyt nivå
 • Lese en norsk tekst og vise at de forstår innholdet gjennom å gjenfortelle og svare på spørsmål
 • Uttrykke seg muntlig og forstå muntlig språk i en slik grad at de kan konversere om tema fra dagliglivet

Studentene skal ha generell kompetanse i norsk språk på grunnleggende nivå og:

 • Skal kunne forstå en enkel norsk tekst (bokmål)
 • Skal kunne skrive en enkel norsk tekst (bokmål)
 • Skal kunne forstå og delta i en enkel samtale på norsk (bokmål)

Type emne

Valgfag.

Undervisningsform

Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

.

Hjelpemidler til eksamen

To-språklige ordbøker er ikke tillatt ved eksamen

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Praksis

n/a

Vurderingsordning

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

NO106L-2v1 Norsk for utlendinger - 10 studiepoeng.
NO107Lv1 Norsk språk - 5 studiepoeng.
NO106L-2v1 Norsk for utlendinger - 15 studiepoeng.
NO135Lv1 Norsk språk og grammatikk - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag