Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Internasjonal politikk i nord (PO304S)

Internasjonal politikk i nord

PO304S

Emnet gir kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til aktuelle problemstillinger i nordområdene.

Beskrivelse av emnet

Formålet med emnet er å gi kunnskap om sentrale teorier innen fagfeltet Internasjonale Relasjoner (IR) og sette studenten i stand til å knytte disse til aktuelle problemstillinger i nordområdene.

Teoretiske retninger inkluderer realismen, liberalismen og sosiale teorier, som skal relateres til ulike mellomstatlige utfordringer og samarbeidsformer i nord. Stikkord er utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål knyttet til Svalbard, navigasjonsfrihet, sokkelkrav, ressurser og Russland så vel som mellomstatlig samarbeidsformer knyttet til Arktisk Råd, Barentsregionen og norsk-russisk fiskeriforvaltning.

Havrettens plass og betydning står sentralt i dette emnet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Kjenne til og forstå sentrale teoretiske perspektiver i faget Internasjonale Relasjoner (IR)
  • Anvende sentrale begreper fra faget Internasjonale Relasjoner (IR) 
  • Ha kunnskap om aktuelle temaer som preger mellomstatlige relasjoner i nord

Ferdigheter

  • Drøfte anvendelsen av og relevansen til ulike teoretiske tilnærminger

Generell kompetanse

  • Reflektere over forholdet mellom internasjonal rett (folkerett) og politikk
  • Analysere mellomstatlige spørsmål i nordområdene gjennom anvendelse av IR-teori

Type emne

Fordypningsemne. Obligatorisk i master i samfunnsvitenskap med fordypningen Internasjonale Relasjoner.

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap med fordypning i internasjonale relasjoner.

Undervisningsform

Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samlingsbaserte forelesninger og seminar.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i internasjonal politikk.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Arbeidskrav - presentasjon på samling, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen, individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

PO304S-001v1 Politikk og regimer i nordområdene - hjemmeeksamen - 10 studiepoeng.
PO304S-001v1 Politikk og regimer i nordområdene - hjemmeeksamen - 3 studiepoeng.
PO304S-002v1 Politikk og regimer i nordområdene - skoleeksamen - 7 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Hønneland, Geir (2012) Arktiske utfordringer, Kristiansand: Høyskoleforlaget (130 sider)

 

Heier, Tormod and Anders Kjølberg (eds.) (2015) Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Oslo: Universitetsforlaget. (208 sider)

 

Viotti, Paul R. og Mark V. Kauppi (2012), International Relations Theory (5th ed): Kap 1, 2, 3 & 6. Boston: Pearson. (220 sider)

 

 

KOMPENDIUM: ¿Politikk og regimer i Nordområdene, våren 2018»

Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap