Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Innføring i skogfag

SKO120

Beskrivelse av emnet

Emnet inneholder følgende tema:

 • skogøkologiske faktorer
 • skog og vegetasjonstyper
 • skogbehandling
 • sentrale lover, forskrifter og standarder
 • skogbruksnæringens verdikjede
 • grunnleggende tremåling
 • privat og offentlig skogforvaltning

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Semester avgift og pensumlitteratur. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • ha god kunnskap om skognæringens verdikjede
 • ha grunnleggende kunnskap om skogbehandling og tremåling
 • ha god kunnskap om privat og offentlig skogforvaltning

Ferdigheter:

 • kunne anvende relevant lovverk og standarder, og utføre registreringer og målinger i skog som kan danne grunnlaget for valg av type skogbehandling og foryngelsesmetode

Generell kompetanse:

 • forstå sammenhengen mellom skogøkologi og skogproduksjon

Type emne

Tilleggsemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, ekskursjoner og feltøvinger.

Ansikt-til-ansikt undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/delfbaDeltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturHalvårsstudium og kortere
Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/delfba.aspxDeltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturKortere studier/kurs
Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2021H/Sider/delfba.aspxDeltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakulturHalvårsstudium og kortere

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur