Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Algoritmisk problemløsning

IKT1009

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i algoritmer, dataabstraksjon og problemløsning med algoritmer.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Grunnleggende kunnskap om dataabstraksjon og hvordan dette er nyttig i løsning av komplekse problemer. Grunnleggende abstrakte datatyper som liste, kø, stakk, trær og grafer. Kjennskap til grunnleggende abstraksjonsmekanismer (funksjoner, prosedyrer, klasser) i programmeringsspråk.
  • Grunnleggende kunnskap om algoritmer og algoritmers kompleksitet. Hvordan algoritmer kan løse ulike typer problemer og hvordan noen typer problemer lar seg løse lett algoritmisk mens andre er tunge eller uløsbare.
  • Grunnleggende kunnskap om algoritmer som løser de mest kjente problemene, som f.eks. Sortering.

Ferdigheter

  • Kan sette seg inn i en beskrivelse (fra litteratur eller IKT-ekspertise) av en algoritme og hvordan denne løser et problem. En beskrivelse kan være med ord, figurer, pseudokode, eventuelt i et programmeringsspråk.
  • Kan vurdere hvordan en kjent algoritme kan løse et gitt problem.

Generell kompetanse

  • Utvikle bevissthet og kritisk refleksjon rundt hvordan problemer er løsbare med datamaskiner og hvilke ressurser ulike løsninger vil kreve.

Type emne

Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk, MAT1001.

Programmering, IKT1008

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Skoleeksamen, 4 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
    • Må være bestått før fremstilling til Skoleeksamen.

Pensumlitteratur

David Harel, Yishai Feldman, Algorithmics. The spirit of Computing (3rd edition). ISBN 978-0321117847.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen