Studieplan

Årsstudium i engelsk

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Engelsk årsstudium består av to emner:

I høstsemesteret: Språk og litteratur i den engelsk-språklige verden

Emnet gir en innføring i språklige tema i engelsk og omfatter kunnskap om litteratur med hovedvekt på barnelitteratur. 

I vårsemesteret: Språk, tekst og kultur i den engelsk-språklige verden

Emnet søker å videreutvikle studentens språkferdigheter og har fokus på kritisk tekstkompetanse og interkulturell bevissthet 

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Læringsutbytter er beskrevet i emnene som inngår i studiet.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Gode engelskkunnskaper.

Yrkesmuligheter

Engelsk årsstudium har relevans for et vidt spekter av yrker innen kultur- og samfunnsliv, både i offentlig og privat sektor.

Utenlandsopphold

En én uke lang studietur til Det Norske Studiesenteret ved Universitetet i York tilbys som en del av studiet. Kursavgiften for studieturen er rundt kr. 2.200 (2017) og inkluderer skolepenger og innkvartering. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Spesielle krav til realkompetansesøkere:
  • Fylt 25 år
  • Bør ha relevant videregående utdanning
  • Bør ha relevant praksis

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått og godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon. Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger