Studieplan

Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.

Kandidaten får et solid grunnlag innen programmering, tradisjonell kunst, spilldesign, 3D asset creation for spill og ludology. All undervisning foregår på engelsk.

Kandidaten lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og 3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.

Mål for studiet

Målet for studiet er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign, brukergrensesnitt, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.

Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:

 • spilldesign og -utvikling
 • spillprogrammering og animering (i 2D og 3D)
 • mobil teknologi og databaser
 • prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap

Spilldesign og -utvikling: I første studieår vil du få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i. Det fokuseres også på egenskaper som historiefortelling og tegning.

Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D: Enkelte emner gir deg fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3D-applikasjoner. I tillegg vil du tilegne deg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.

Mobil teknologi og databaser: Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile nettverk er derfor også et viktig element i studiet.

Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap: Studiet har i hele studieløpet stort fokus på prosjekt- og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap. Det arrangeres blant annet gründercamp og det gjennomføres et eget emne der studentene utvikler forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte studentbedrift, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha:

Kunnskaper

 • inngående kunnskaper innen fagområdet spilldesign
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen ulike programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen utforming og implementering av enkle animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • gjennomgående og inngående kunnskaper innen innovasjon og entreprenørskap, relevant for fagområdet
 • grunnleggende og videregående kunnskaper omkring lydproduksjon og viktigheten av lydopplevelse i digitale spill
 • inngående kunnskaper omkring historie, dannelse, etikk, lovverk og moral, relevant for fagområdet

 

Ferdigheter

 • inngående ferdigheter innen fagområdet prosjektplanlegging, prosjektledelse, oppfølging og dokumentasjon
 • inngående ferdigheter innen prosessledelse av prosjekter for utvikling av kreative, digitale produkter
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen programmering og programmeringsspråk relevante for spillutviklin
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen utforming og implementering av enkle animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen lydproduksjon for kreative digitale produkter
 • grunnleggende kunstneriske ferdigheter for kommunikasjon og skissering av kreative ideer og konsepter

 

Generell kompetanse

 • god og inngående kompetanse innen etikk og dannelse for fagområdet
 • god og inngående kompetanse innen temaet spillavhengighet og hvordan man kan dette kan håndteres, sett fra et spillutvikler-perspektiv
 • god inn inngående kompetanse innen samarbeidslæring og viktigheten av god kommunikasjon og gode kommunikasjonsrutiner for å holde god flyt i spillutviklingsprosjekter

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.
Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

Utenlandsopphold

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.
Studenter kan primært reise på utveksling sitt fjerde semester i studieprogrammet.

 

Per 1. januar 2018 er følgende instituasjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spain), Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands), Saxion University of Applied Sciences (Netherlands) and Complutence University of Madrid (Spain)

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på universitetets nettsider.

Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

Programevaluering

Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Levanger