Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Aktuelle tema i Nordområdene

BCS135X

Beskrivelse av emnet

Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater og lokalsamfunn. Studentene jobber med demografien og befolkningstrendene i den sirkumpolare regionen, forskjellige typer bruk og utvinning av naturressurser, som fiskeri og olje- og gassproduksjon, samt de stadig mer globaliserte økonomiene i disse statene og samfunnene. Urfolk, sosiale og helsemessige spørsmål dekkes også i tillegg til spørsmål knyttet til styresett og internasjonal politikk i nordområdene. Dette kurset gir studentene kunnskap om de viktigste utfordringene som stater, folk og lokalsamfunn i verdens nordlige regioner står overfor. Som sådan vil emnet være fordelaktig for studenter som prøver å bedre forstå de aktuelle problemene i nord, så vel som for de som planlegger å fortsette avanserte studier relatert til regionen. Dette kurset er basert på seminarer som tilbys av University of the Arctic (UArctic).

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader

Ingen kostnader bortsett fra semesteravgift

Læringsutbytte

Etter vellykket gjennomføring av dette kurset, bør studentene:

  • Ha grunnleggende kunnskap om viktige samfunnsendringer, inkludert demografiske, økonomiske og sosiale, i den sirkumpolare regionen.
  • Ha grunnleggende kunnskap om ressursforvaltning i forskjellige deler av regionen og samspillet mellom lokale, regionale og nasjonale aktører.
  • Ha forståelse for juridiske og politiske forhold for menneskelig virksomhet i det sirkumpolare nord.
  • Ha forståelse for sirkumpolært samarbeid samt sikkerhetsutfordringer i regionen.
  • Kunne diskutere sentrale premisser for menneskelig aktivitet i det sirkumpolare nord.
  • Kunne reflektere over politiske forhold og samtidige trender i det sirkumpolare nord.

Type emne

Obligatorisk for Bachelor of Circumpolar Studies. Valgfag for andre studenter ved Nord universitet

Undervisningsform

Online

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Online studiekurs

Anbefalte forkunnskaper

No

Emneevaluering

Årlige evalueringer som er inkludert i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Individuelt obligatorisk kurs (OA): 4 innleveringer. De obligatoriske kursene er forutsetninger for å bestemme sluttkarakteren.

Fire dagers individuell hjemmeeksamen, 6 sider.

Det obligatoriske kursarbeidet og den individuelle hjemmeeksamen må besvares på engelsk.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
  • Arbeidskrav - 4 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

BCS131Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS131Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS331v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 6 studiepoeng.
BCS332v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 6 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto

Inngår i følgende studier

 

 

Bachelor i historiehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/bahisBachelor i historieBachelor studium
Årsstudium i nordområdestudierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/cps1Årsstudium i nordområdestudierÅrsstudium
Bachelor i nordområde- og nordiske studierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/bacpsBachelor i nordområde- og nordiske studierBachelor studium
Bachelor i nordområde- og nordiske studierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/BACPS.aspxBachelor i nordområde- og nordiske studierBachelor studium
Årsstudium i nordområdestudierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/CPS1.aspxÅrsstudium i nordområdestudierÅrsstudium
Bachelor i nordområde- og nordiske studierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BACPS.aspxBachelor i nordområde- og nordiske studierBachelor studium

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 15,0 Studiested Online Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap