Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Aktuelle emner innen biovitenskap

BIO5014

Forkunnskapskrav

Studenten må være kvalifisert for Master i biovitenskap.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Type emne

Valgemne: Master i biovitenskap

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, veiledning og datalab.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Oppgave - individuell , karakterregel Bokstavkarakterer

Inngår i følgende studier

 

 

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Norsk Studiepoeng 5,0 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur