Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Akvakulturernæring

AK320F

Beskrivelse av emnet

• Betydningen av fôr og ernæring for bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

• Metoder for å studere fôr- og ernæringsbehov.

• Fordøyelsesfysiologi, metabolisme av næringsstoffer og omsetning av energi

• Ulike grupper av næringsstoff funksjon og behov for individuelle næringsstoffer.

• Ernæring i forhold til helse.

• Alternative fôringredienser, fordøyelighet og tilgjengelighet.

• Akvatisk fôr - formulering og teknologi.

• En oversikt over ernæring og fôr for ulike livsstadier.

• Sammenlignende ernæring og fôring

• Ny kunnskap og fremgang innen akvakultur ernæring og helse.

Adgangsregulering

For studenter tatt opp på Master i biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • Få en generell forståelse for betydningen av fôr og fôring for en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen
 • Oversikt over fordøyelsesfysiologi og energiomsetning, behov for makro og mikronæringsstoffer til fisk, næringsbehov til fiskelarver
 • Få innsikt i betydningen av næringsstoffer, fôr og tilsetningsstoffer for å sikre god vekst og helse hos oppdrettsfisk
 • Få kunnskap om fôrråvarer, fôrteknologi, fôrformuleringer og fôrkvalitet
 • Få kunnskap om utviklingstrender i fôrindustrien og behov for forskning innen ernæring og helse hos akvakulturarter (funksjonelle fôr og alternative ingredienser)

Ferdigheter:

 • Fra et akademisk ståsted skal studentene få kunnskap om ulike aspekter av fiskeernæring, herunder design av ernæringseksperimenter, samt optimalisering og produksjon av forsøksdietter
 • Sett fra et industriperspektiv forventes det at studentene skal være kjent med ulike typer fôr, produksjonsteknologi, og fôring i praksis
 • Fra et miljømessig perspektiv forventes det at studentene skal være i stand til å vurdere ulike alternative bærekraftige fôrressurser

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre bruk av kunnskap ervervet gjennom dette emnet, enten til å gjennomføre videre studier i akvakulturernæring, arbeid i fôrindustrien, eller anvendt kunnskap i forbindelse med produksjon av fisk. Forstå viktigheten av ernæring for produksjonskostnadene i havbruk.
 • Være i stand til å diskutere profesjonelle diskusjoner knyttet til fôr og fôring i oppdrettsnæringen

Type emne

Valgemne:

Master biovitenskap

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Ansikt-til-ansikt-undervisning, online læring og innspilte forelesninger.

Samlingsbasert undervisning. Tre samlinger med cirka 15 timers undervisning over fire dager hver gang.

Selvstudier mellom samlingene.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet HAV2002 Fiskeernæring og produktkvalitet eller tilsvarende.

Det er forventet at studentene skal ha grunnleggende kunnskap om biokjemi og metabolisme.

Informasjon om egnet undervisningsmateriale og internettressurser egnet til selvstudie på disse temaene vil bli lagt ut på canvas i forkant av undervisningen.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - for lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - rapport, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

AK320F-001v1 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave - 3 studiepoeng.
AK320F-002v1 Akvakulturernæring - skriftlig skoleeksamen - 7 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/marbioNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Master i havbrukhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/MAMAR.aspxMaster i havbrukMastergrad iht §3, 2 år
Master i havbruk - deltidhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/MAMD.aspxMaster i havbruk - deltidMastergrad iht §3, 2 år
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MARBIO.aspxNordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserMastergrad iht §3, 2 år

Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur