Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Advanced Biological Data Analysis

BIO9000

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Inngår i følgende studier

 

 

Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/mabioMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/drgabPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Master i biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2022H/Sider/MABIO.aspxMaster i biovitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert
Ph.d. i akvatisk biovitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/Sider/DRGAB.aspxPh.d. i akvatisk biovitenskapDoktorgrad, tidsnormert

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested   Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur