Studieplan

Bachelor i biologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Hvorfor er noen individer mer seksuelt attraktive enn andre? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og parasitter? Hvordan vil sjøfugl påvirkes av ukontrollerte oljeutslipp?
Dette er noen av spørsmålene biologien søker å finne svar på.

Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff, vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser.

Om studiet:
Studiet er lagt opp som tilsvarende studier ved universitetene og gir grunnleggende kunnskap i kjemi og innen biologiske fag som evolusjon, cellebiologi, genetikk, økologi og biodiversitet. I mange emner kreves deltakelse og godkjent laboratorie- eller feltkurs/ekskursjoner. Emnene undervises på engelsk.

Det siste året er lagt opp slik at studentene har mulighet å fordype seg etter eget ønske. Fakultetet tilbyr avanserte biologiske valgemner i begge semestrene, i tillegg er det mulig å skrive bacheloroppgave, ha praksis i Norge eller utlandet, dra på utveksling til utlandet eller kanskje ha et studieopphold på Universitetstssenteret på Svalbard (UNIS).

Bachelor i biologi kvalifiserer for Master i biovitenskap.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i biologi skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal

 • ha bred kunnskap om sentral teori, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor biologifaget
 • kjenne til grunnleggende forskning innenfor biologifaget
 • kunne oppdatere sin biologiske fagkunnskap
 • forstå fagets etiske utfordringer

Ferdigheter
Kandidaten skal

 • kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
 • kunne finne, vurdere og henvise til faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig
 • kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med realfagskompetanse.

Realfagskompetanse

Du må ha

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet som kan veie opp for at du ikke fyller de ordinære opptakskravene.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk Vg 2

· Engelsk

· Matematikk R1 (eller S1 og S2)

 

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Biologi fra vg 2-3

· Kjemi fra vg 2-3

· Matematikk vg 2-3

 

Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Yrkesmuligheter

Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor. Du kan jobbe i bedrifter og organisasjoner innen miljøvern, laboratorier, bedrifter og direktorater. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole. Bygger du på med en mastergrad, åpner det seg mer spesialiserte jobbmuligheter innen forskning og konsulentvirksomhet.  

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Master i biovitenskap har følgende spesialiseringsmuligheter: akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning.

 

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som biologistudent kan reise til: 

ASIA
India:
Department of Aquaculture, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore

Japan:
Tokyo University of Marine Science and Technology

Kina:
Zheijang Ocean University, Zhoushan

Sør-Korea:
Pukyong National University

Russland:
Russian State Hydrometeorological University (RSHU)
Northern (Arctic) Federal University, Arkangelsk (NARFU)
St. Petersburg University

AUSTRALIA
Charles Darwin University
James Cook University
Deakin University

NEW ZEALAND
Nelson Marlborough Institute of Technology

CANADA
Memorial University of Newfoundland
University of Northern British Columbia
Vancouver Island University
St. Francis Xavier University
Lakehead University
University of Saskatchewan

EUROPA
Frankrike:
Université Francois-Rabelais, Tours
Université de Bourgogne, IUT Dijon
Université Paris Descartes
Université Jean Monnet Saint-Étienne, IUT St.-Étienne

Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Spania:
University of Alicante
University of Barcelona
Universidad del País Vasco (Bilbao Campus)

Tyskland:
Hochschule Bremen, University of Applied Sciences
Leuphana University
University of Hamburg

Ungarn:
Szent Istvan University

USA:
Augsburg University
Augustana University
Humboldt State University
University of Minnesota, College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences (St Paul)
University of New England
University of Alaska Anchorage
University of Alaska Fairbanks

Danmark:
Roskilde University

Island:
University of Akureyri

Italia:
University of Sapienza

Portugal:
University of Algarve

Skottland:
University of Stirling

Sverige:
University of Gothenburg

 Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

Det må påregnes kostnader på inntil NOK 4 000 i forbindelse med feltarbeid.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener og i noen tilfeller hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeevaluering. Sensurordningen består av intern og i noen emner ekstern sensur.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø