Emnebeskrivelse for studieåret 2023/2024

Aktuelle tema i Nordområdene

BCS135X

Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater og lokalsamfunn. Studentene jobber med demografien og befolkningstrendene i den sirkumpolare regionen, forskjellige typer bruk og utvinning av naturressurser, som fiskeri og olje- og gassproduksjon, samt de stadig mer globaliserte økonomiene i disse statene og samfunnene. Urfolk, sosiale og helsemessige spørsmål dekkes også i tillegg til spørsmål knyttet til styresett og internasjonal politikk i nordområdene. Dette kurset gir studentene kunnskap om de viktigste utfordringene som stater, folk og lokalsamfunn i verdens nordlige regioner står overfor.

Beskrivelse av emnet

Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater og lokalsamfunn. Studentene jobber med demografien og befolkningstrendene i den sirkumpolare regionen, forskjellige typer bruk og utvinning av naturressurser, som fiskeri og olje- og gassproduksjon, samt de stadig mer globaliserte økonomiene i disse statene og samfunnene. Urfolk, sosiale og helsemessige spørsmål dekkes også i tillegg til spørsmål knyttet til styresett og internasjonal politikk i nordområdene. Dette kurset gir studentene kunnskap om de viktigste utfordringene som stater, folk og lokalsamfunn i verdens nordlige regioner står overfor. Som sådan vil emnet være fordelaktig for studenter som prøver å bedre forstå de aktuelle problemene i nord, så vel som for de som planlegger å fortsette avanserte studier relatert til regionen. Dette kurset er basert på tematiske moduler som tilbys av University of the Arctic (UArctic).

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader

Ingen kostnader bortsett fra semesteravgift

Læringsutbytte

Etter vellykket gjennomføring av dette kurset skal studentene kunne:

Kunnskap:

 • Ha bred kunnskap om viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen av sirkumpolare stater og samfunn
 • Være kjent med forsknings- og utviklingsarbeid samt utfordringer for det sirkumpolare nord
 • Tilegne seg ny kunnskap om økonomisk utvikling, demografiske trender, urfolk, sosiale og helsemessige spørsmål, styresett og internasjonal politikk i nordområdene
 • Ha kunnskap om sirkumpolare Nords historie, tradisjoner og særpreg

Ferdigheter:

 • Kunne bruke akademisk kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger og ta begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen akademisk praksis og formidle denne på en måte som er relevant for fagene.
 • Kunne finne, vurdere og referere til faglig kunnskap og formidle denne på en måte som er relevant for en problemstilling.
 • Kunne bruke relevante faglige uttrykk.

Generell kompetanse:

 • Ha kunnskap om relevante akademiske forskningsspørsmål angående det sirkumpolare nord
 • Kunne planlegge og skrive studentoppgaver med relevante faglige emner.
 • Kunne formidle sentrale faglige problemstillinger som teorier og forskningsresultater om det sirkumpolare nord
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer om utviklingen i det sirkumpolare nord
 • Kjenne til nye perspektiver innen sirkumpolare studier.

Type emne

Obligatorisk for Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies. Valgfag for andre studenter ved Nord universitet

Undervisningsform

Online

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Online studiekurs

Anbefalte forkunnskaper

No

Emneevaluering

Årlige evalueringer som er inkludert i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Individuelt obligatorisk kurs (OA): 4 innleveringer. De obligatoriske kursene er forutsetninger for å bestemme sluttkarakteren.

Fire dagers individuell hjemmeeksamen.

Det obligatoriske kursarbeidet og den individuelle hjemmeeksamen må besvares på engelsk.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Arbeidskrav - 4 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner

BCS131Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS131Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS331v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 6 studiepoeng.
BCS332v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 6 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum består av kompendier som vil bli gjort tilgjengelige i form av kursmoduler på Canvas

Inngår i følgende studier

 

 

Årsstudium i nordområdestudierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/cps1Årsstudium i nordområdestudierÅrsstudium
Bachelor i nordområde- og nordiske studierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/bacpsBachelor i nordområde- og nordiske studierBachelor studium
Bachelor i historiehttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/bahisBachelor i historieBachelor studium
Bachelor i nordområdestudierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/BACPS.aspxBachelor i nordområdestudierBachelor studium
Årsstudium i Nordlige studierhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/CPS1.aspxÅrsstudium i Nordlige studierÅrsstudium
Internasjonale studenterhttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/INTER.aspxInternasjonale studenterHalvårsstudium og kortere

Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2023
Språk Engelsk Studiepoeng 15,0 Studiested Online Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap