Studieplan

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren. Lærere som har 15 studiepoeng matematikk fra tidligere, kan velge å ta bare det første emnet som går om høsten.

Det vil være tre samlinger i hvert av de to emnene. Hver samling går over tre dager. På samlingene vil det være forelesninger, demonstrasjoner, innføring i bruk av IKT-verktøy, arbeid i grupper og muntlige studentpresentasjoner. Fagstoff legge ut og oppgaver leveres i Canvas.

I tillegg vil det være Skype-undervisning en gang i uken. Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og matematikkundervisning på barnetrinnet mens de tar dette emnet. Det bli gitt oppgaver som skal utføres i praksis. Oppgavene består i planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg, med dokumentasjon og analyser, eller annen aktivitet som kan relateres til undervisning.

Formålet med oppgavene er se sammenhengen mellom teori og praksis.

Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emnebeskrivelsene.Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

 

Alle samlinger går over tre dager.

Onsdag fra kl. 10.00 - 15.45

Torsdag fra kl. 08.30 - 15.45

Fredag fra kl. 08.30 - 13.45


Nettmøter på følgende torsdager: Uke 36, 38, 42 og 44.


Læringsutbytte

For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.
Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.Søkere som har et ansettelsesforhold til en skole prioriteres.

Yrkesmuligheter

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, vil være opptaksgrunnlag for de som ønsker å gå videre og ta Matematikk 2 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, og dermed skaffe seg totalt 60 studiepoeng i faget. Kompetansen knyttet til disse 60 studiepoengene vil også være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

Videre utdanning

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, vil være opptaksgrunnlag for de som ønsker å gå videre og ta Matematikk 2 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, og dermed skaffe seg totalt 60 studiepoeng i faget. Kompetansen knyttet til disse 60 studiepoengene vil også være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.
Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Programevaluering

I tilknytning til hver samling vil det bli gjennomført evaluering. Etter hvert semester vil det bli gjennomført en skriftlig studieevaluering.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger