Studieplan

Komponering for scene, film og TV

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet er samlingsbasert med 5 ukesamlinger, mandag - torsdag, fordelt over høst- og vårsemesteret.

I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

Samspill i ulike ensembler vil inngå som verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.

 

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Uke 36, 6.-8. september

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studentene skal

  • ha en generell kunnskap om både notasjon og innspilling av musikk
  • ha innsikt i bearbeiding av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger

ha en generell innsikt i bruk av musikk i studiets fokusområder, samt en fordypning i ett av disse 

FERDIGHETER

Studenten skal

  • kunne transkribere musikk
  • kunne bruke et utvalg av kompositoriske teknikker 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal

  • ha en bred håndverksmessig kompetanse som redskap for å kunne realisere eksamensprosjektet
  • ha evne til å samarbeide med oppdragsgivere og samarbeidspartnere i et scene-, film- eller AV-prosjekt

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller musikkvitenskap.

Yrkesmuligheter

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Kostnader

I løpet av studiet vil det bli en ekskursjon til Oslo. Reise og opphold må dekkes av studenten selv, ca kr 3000,-.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning høyere grad Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger