Studieplan

Joint Bachelor Degree in Animal Science

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Nord universitet tilbyr som eneste universitet å starte veterinærstudiene i Norge, for deretter å avslutte i utlandet. Dermed får du starte studiene i det norske utdanningssystemet, for så å få et spennende utenlandsopphold. Alle seks årene studerer du sammen med den samme klassen som du startet med i Bodø. All undervisning gis på engelsk.

Joint Bachelor Degree in Animal Science omfatter første del av veterinærstudiet, og gir deg en grunnleggende biologisk utdanning. De tre første semestrene tar du ved Nord universitet, og omfatter emner i basale biologiske tema som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og biologisk mangfold. Deretter fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia hvor du gjennomfører de tre siste semestrene. Her får du blant annet en innføring i veterinærmedisin. UVMP er rangert blant de 12 beste veterinæruniversitetene i Europa, og er godkjent og akkreditert av The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). EAEVE har som ansvar å evaluere de europeiske veterinærutdanningene, og akkrediteringen av UVMP regnes som et kvalitetsstempel i Europa.

Studenter som fullfører sin bachelorgrad er garantert studieplass videre, ytterligere tre år, på det EU-godkjente veterinærstudiet "Doctor of Veterinary Medicine" ved UVMP.

For en nærmere beskrivelse av studiet, se programoversikt samt egen beskrivelse av emnene ved UVMP i artikkelen nederst på siden (Informasjon om Joint bachelor in animal science).

Oppbygging/emner

​​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om struktur og fysiologi av husdyr
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper i patogenesen, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommer hos husdyr
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen husdyrfag
 • har kunnskap om den historiske utviklingen, tradisjoner og samfunnsmessig relevans av husdyrhold og veterinærmedisin
 • kan oppdatere sin egen kunnskap i omsorg, helse og velferd hos husdyr


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende riktige rutinemessige diagnostiske metoder og verktøy som brukes i veterinærmedisin
 • kan anvende de riktige metodene og teknikkene som brukes i husdyrhold
 • kan reflektere over egne prestasjon og resultater av hendelser og gjøre endringer i sin praksis under veiledning
 • kan effektivt samle og kritisk analysere ulike informasjonskilder og erkjenner ulike former for bias, og bruke den til å løse faglige problemer
 • har kunnskap om de riktige verktøyene og teknikkene for å kommunisere effektivt med andre med lignende bakgrunn


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kjenner og forstår deres juridiske og etiske ansvar i forhold til velferd for husdyr og folkehelse
 • kan adressere og løse faglige problemstillinger innen husdyrfag, både individuelt og som et medlem av et team
 • kan kommunisere teorier og meninger, både muntlig og skriftlig, på en måte som fremmer utvikling av god praksis
 • kjenner til anvendelsen av den vitenskapelige metoden i veterinærmedisin

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

med spesielle opptakskrav. Studiet krever ikke egne opptaksprøver.

Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansekrav

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra smådyrklinikk i Norge

Krav om å ha fullført følgende emner:

 • Kjemi (1 og 2)
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Norsk vg2
 • Engelsk vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi 1 og 2
 • Matematikk R2

Yrkesmuligheter

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdanning med veterinærmedisinsk vinkling. Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide som veterinær på private dyreklinikker. Mange veterinærer jobber også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende helsearbeid.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for følgende studier:

 • Doctor of Veterinary Medicine ved UVMP, Slovakia
 • Master i biovitenskap ved Nord universitet (krever i tillegg 10 sp matematikk/statistikk)

Utenlandsopphold

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold hos vårt samarbeidsuniversitet en obligatorisk del av graden. Utenlandsoppholdet starter etter vellykket gjennomføring av de første tre semester hos Nord universitet.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Det må påregnes kostnader inntil kr 1000,- i feltarbeid ved Nord universitet.

For de tre siste semestrene av bachelorgraden (4.- 6. semester) som tas ved UVMP, Kosice, må du betale skolepenger. Studenter på dette studiet betaler en lavere skolepengesats på bachelorstudiet enn øvrige studenter ved UVMP. For de resterende tre årene av veterinærstudiet (Doctor of Veterinary Medicine, 7.-12. semester) betaler du en sum per semester.

Du kan finne mer informasjon om skolepenger her:

https://www.uvlf.sk/en/general-information/payments-fees

Må bergene vaksinasjonskostnader før utreise til Kosice.

Lånekassen gir lån og stipend for å finansiere skolepengene og studieoppholdet i utlandet.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener, mappeevaluering, praktisk og muntlig eksaminering.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave ved UVMP. Bacheloroppgaven kan også skrives med veiledere fra Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø