Studieplan

BirdID WP

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Arbeidet med BirdID WP har to hovedmål: - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

Pensum er arter som er registrert i hele Vest-Palearktis og i henhold til pensumlista.

Mer informasjon finner du her

Nettbasert undervisning foregår på nettsiden

Nettsiden vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz koblet til BirdID's fuglebok legger til rette for læring. Innbyggere i alle land vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

SAMLINGSBASERT UNDERVISNING: Samlingene i Marokko, Bulgaria og Norge kan tas uavhengig av hverandre og i den rekkefølge studenten ønsker. Det er ikke obligatorisk å delta på samlingene.

Søknadsskjema til samlinger og eksamen finnes her

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlingene i Marokko, Bulgaria og Norge kan tas uavhengig av hverandre og i den rekkefølge studenten ønsker. Det er ikke obligatorisk å delta på samlingene. Eksamen om fuglers lyder og utseende må begge være bestått for WP før det er mulig å søke om å delta på samlingene.

Læringsutbytte

FERDIGHETER Studenten kan:

 • Artsbestemme de vanligste fuglene i felt ut fra utseende og atferd
 • Artsbestemme de vanligste fuglene ut fra sang, og for noen arter også ut fra kontaktlyder, varsellyder, alarmlyder eller andre typer lyder
 • Bruke habitat og geografisk område som hjelpemidler til å vurdere sannsynligheten av om antatt art er riktig
 • Bruke GISS (general impression of size and shape) til hjelp i artsbestemmelse
 • Ta med seg grupper av elever og andre ut på oppdagerferd i naturen

KUNNSKAP Studenten har kunnskap, som testes ved eksamen, om:

 • Karakteristiske kjennetegn på utseende til ulike grupper av fugler (orden, familie)
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers utseende
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers lyder
 • De vanligste fugleartene i hele Vest-Palearktis i henhold til pensumlista på www.birdid.no.

GENERELL KOMPETANSE Studenten:

 • Har fått skjerpet og trent opp sin evne til å oppdage fugler i naturen, og dermed økt sin glede ved å være ute i naturen
 • Har kjennskap til viktige digitale ressurser om fugl

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Beståtte eksamener for Norge eller beståtte BirdID kurs for andre land kreves før det kan søkes om å ta eksamen for WP.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere, undervisning med mer.

Videre utdanning

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Kostnader

Norske studenter må betale semester- og kopinoravgift i eksamenssemesteret. Borgere fra alle andre land betaler ikke semester- og kopinoravgift.

Bruk av web-basert trening. Nettsiden er åpen og gratis for alle.

Kostnadene ved samlingene må dekkes av hver enkelt student.

Eksamen og vurderingsformer

VURDERING Eksamen er web-basert.

Nord universitet må godkjenne søknad om å ta eksamen. Studenten må gjennomføre 10 beståtte arbeidskrav, og etter det tiende gis det akutomatisk adgang til å gjennomføre eksamen innen 10 dager. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året i henhold til fristene på nettsiden (www.birdid.no)

Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultat vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

Programevaluering

Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

På samlingene leverer studentene en skriftlig evaluering anonymt.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk
  Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Nettbasert