Studieplan

Årsstudium i nordområdestudier

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet i nordområdestudier er et akademisk studium som legger grunnlaget for videre studier på bachelornivå, enten ved Nord universitet, eller ved andre universiteter/høgskoler både i Norge og utlandet.

Programmet består av 4 emner av 15 studiepoeng hver:

 • BCS105X En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier
 • BCS115X Land og miljø i nordområdene
 • BCS125X Folk og kultur i nordområdene
 • BCS135X Aktuelle spørsmål i nordområdene

Alle emnene er nettbasert ved bruk av Nord universitets e-læringsprogrammer. Emnene består av moduler (som tilsvarer forelesninger) på forskjellige temaer, og disse følges opp av modulspørsmål som middel for selvtesting og som en del av eksamen.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Kandidaten skal

 

 • ha kunnskap om forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
 • være kjent med begreper som brukes for å beskrive nordområdene
 • ha kunnskap om nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sirkumpolare verden
 • ha kunnskap om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord
 • ha kunnskap om samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert naturressurser, bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur, politikk, levekår og livskvalitet, urbefolkningers rettigheter

 

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
 • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha utviklet en basiskompetanse både om vitenskap og om den sirkumpolare verden

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold i nordområdene. Nordområdestudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Videre utdanning

Du kan bygge ut dette årsstudiet med fordypningsemner og valgfag til en Bachelor i nordområdestudier ved Nord universitet. Universitetet tilbyr fordypningsemner som samlet omhandler både nordområdene spesielt og politisk styringssystem og samfunnsforhold generelt. Du kan også søke om å ta fordypningskursene ved andre studiesteder både i Norge og i utlandet (bl.a. i Canada, USA (Alaska), Russland og Finland).

Utenlandsopphold

Det er ikke utvekslingsmuligheter på dette studieprogrammet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamen og vurderingsformer

Eksamensordningen består av hjemmeeksamen. Det vil være nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må bestås før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen. I et utvalg av de skriftlige oppgavene som leveres underveis vil det gis tilbakemelding fra faglærerne. Eksamensspråket er engelsk.

Avsluttende eksamen

Det er ingen egen avsluttende eksamen for årsstudium i Nordlige studier. Eksamen arrangeres underveis, som avslutning for hvert enkelt emne.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Nettbasert