Studieplan

Offentlig økonomi - semesterpakke

Velg kull

Beskrivelse av studiet

The program is directed towards exchange students from partner universities.

Semester Package consists of the following courses:

Performance Measurement in the Public Sector (7,5 ECTS) Public Accounting and Financial Reporting According to IPSAS (7,5 ECTS) Risk Management and Internal Control (7,5 ECTS) International Governance and Business in the High Arctic (7,5 ECTS)

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Semesterpakken er designet spesielt for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Du kan finne mer informasjon om søkeprosessen her.

Innvekslingsstudenter er tatt opp på grunnlag av nominasjon av hjemmeinstitusjonen. Dette betyr at du først må søke gjennom din hjemmeinstitusjon for å delta. Hjemmeinstitusjonen din vil gi deg informasjon om opptakskravene. Du kan også søke om enkeltemneopptak.

Videre utdanning

Semesterpakken gir 30 studiepoeng og kan generelt anerkjennes som ett semester ved høyere nivå ved høyere utdanning.

Kostnader

Pensumlitteratur.

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Se "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" på siden lover, forskrifter og retningslinjer for Nord universitet for nærmere informasjon.
Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Engelsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested