Finn studier

Studieplaner tidligere UiN

​  

 

 

Høst 2012 - Arbeidsmiljøopplæring - nettbasert - 10 sp45928GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Høst07.04.2015 13:35:42Eksamen og vurderingsformer Nettbasert multiple choice-eksamen Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Eksamensbestemmelser finnes i ”Forskrift om studier og https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf
Høst 2013 - Arbeidsmiljøopplæring - nettbasert - 10 sp46190GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Høst07.04.2015 13:41:11Programevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig Evalueringene inngår som en del av universitetets https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2013HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2012 - Public Health - 30 ECTS72311GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Faculty of Professional Studies;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Autumn07.04.2015 13:35:19Specific arrangements for recognition of prior learning Admission based on real life and work experience (formal, informal and non-formal prior learning) according to current https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf
Høst 2012 - Folkehelsearbeid - 30 sp45937GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Høst07.04.2015 13:36:34Varighet 2 semester Heltid/deltid Deltid Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen Studieprogramansvarlig Gøril Ursin E-postadresse goril.ursin@uin.no Telefon https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf
Høst 2013 - Folkehelsearbeid - 30 sp46199GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Høst07.04.2015 13:41:54eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk lærested Det er lokalt opptak til dette studiet Realkompetanse Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2013HpdfFalsepdf
Høst 2010 - Folkehelsearbeid - 30 sp45608GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Handelshøgskolen (HHN);GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442010 Høst07.04.2015 13:24:12eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk lærested Det er lokalt opptak til dette studiet Programevaluering Studiet evalueres og kvalitetssikres i henhold til rutiner fastsatt https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/HHB 2010HpdfFalsepdf
Høst 2010 - Folkehelsearbeid - 30 sp45774GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442010 Høst07.04.2015 13:24:12eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk lærested Det er lokalt opptak til dette studiet Programevaluering Studiet evalueres og kvalitetssikres i henhold til rutiner fastsatt https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2010HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2012 - Honours in Occupational Health and Safety - 30 ECTS72296GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Faculty of Professional Studies;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Autumn07.04.2015 13:34:03A minimum of 1 year’s work experience after graduation is required Specific arrangements for recognition of prior learning Admission based on real life and work experience (formal https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf
Høst 2010 - Helse, miljø og sikkerhet - 30 sp45535GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Handelshøgskolen (HHN);GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442010 Høst07.04.2015 13:25:09Dessuten kreves minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning Søkere med annen bakgrunn/utdanning kan også tas opp til studiet etter en individuell vurdering https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/HHB 2010HpdfFalsepdf
Høst 2010 - Helse, miljø og sikkerhet - 30 sp46009GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442010 Høst07.04.2015 13:25:09Dessuten kreves minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning Søkere med annen bakgrunn/utdanning kan også tas opp til studiet etter en individuell vurdering https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2010HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2013 - Honours in Occupational Health and Safety - 30 ECTS72186GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Faculty of Professional Studies;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Autumn07.04.2015 13:40:31A minimum of 1 year’s work experience after graduation is required Specific arrangements for recognition of prior learning Admission based on real life and work experience (formal https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/PHS 2013HpdfFalsepdf
Høst 2012 - Helse, miljø og sikkerhet - 30 sp45895GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Høst07.04.2015 13:37:30Dessuten kreves minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning Realkompetanse Søkere med annen bakgrunn og utdanning kan også tas opp til studiet etter en individuell https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf
Høst 2011 - Helse, miljø og sikkerhet - 30 sp46211GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Profesjonshøgskolen;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442011 Høst07.04.2015 13:29:53Dessuten kreves minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning Søkere med annen bakgrunn/utdanning kan også tas opp til studiet etter en individuell vurdering https://www.nord.no/no/Student/tidligere-studieplaner/Documents/PHS 2011HpdfFalsepdf
EN Autumn 2012 - MBA Aviation Management72262GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Business School;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Autumn07.04.2015 12:53:44If the number of applicants exceeds capacity, applicants satisfying admission requirements are ranked using the following criteria The basis for ranking is grade points and https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/HHB 2012HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2014 - Master in Societal Security and Crisis Management72429GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Faculty of Social Sciences;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442014 Autumn07.04.2015 12:12:39Programme evaluation The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director The evaluations are included in the https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/FSV 2014HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2013 - Bachelor in Child Protection72442GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Faculty of Social Sciences;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Autumn07.04.2015 12:08:10Programme evaluation The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director The evaluations are included in the https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/FSV 2013HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2013 - Bachelor of Social Work72449GP0|#bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019;L0|#0bec80ef8-c5f5-4fe5-a15d-d6e8d95e5019|Faculty of Social Sciences;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Autumn07.04.2015 12:08:42Programme evaluation The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director The evaluations are included in the https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/FSV 2013HpdfFalsepdf
EN Autumn 2013 - MBA HHB - Tromsø72247GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Business School;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Autumn07.04.2015 12:57:02http://studieinfo.uin.no/nor/standard-forsteside/studieplaner/?&function=dumpBeskrivelse&module=studieinfo&type=studieme&key=3210[19.03.2015 18:19:00] MBA HHB -Tromsø https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/HHB 2013HpdfFalsepdf
EN Autumn 2013 - MBA HHB72248GP0|#d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77;L0|#0d82b65b7-7150-4954-bbd1-210401fe4c77|Business School;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442013 Autumn07.04.2015 12:57:06http://studieinfo.uin.no/nor/standard-forsteside/studieplaner/?&function=dumpBeskrivelse&module=studieinfo&type=studieme&key=3189[19.03.2015 18:17:50] MBA HHB Level https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/HHB 2013HpdfFalsepdf
EN - Autumn 2012 - Bachelor of Lulesami Language72283GP0|#c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a;L0|#0c1bbee26-6dfa-4840-9c6c-01a45703834a|Faculty of Professional Studies;GTSet|#3be7e2ff-a57c-4bbf-8ee6-6a6e34da82d3;GPP|#17df3075-2b17-4704-b2a5-55497a2d72442012 Autumn07.04.2015 13:33:05Read "General Arrangements for Recognition of prior learning" for more detailed information Programme evaluation The study programme is evaluated annually by students using course https://www.nord.no/en/Student/past-study-plans/Documents/PHS 2012HpdfFalsepdf